mennesker som snakker sammen i grupper
bilde fra en presentasjon
bilde fra en presentasjon
bilde fra en presentasjon
bilde fra en presentasjon
bilde fra en presentasjon

Prosjekt Norges Partnerforum H-22: Governance/Eierstyring

Professor Ole Jonny Klakegg var førstemann ut med sitt faglige innlegg om å sikre eierskap og hvorfor dette er viktig i prosjekter:

 • Ingen er i betre posisjon til å skape verdi, eller å øyde verdi, enn prosjekteigaren
 • Verkemiddelbruken i eigarstyring må vere i samsvar med situasjonen og det vi vil oppnå
 • God prosjekteigarstyring må forståast på både individ-, gruppe-, prosjekt-og organisasjonsnivå

Professor Ralf Müller fulgte opp med å gå i dybden med tittelen «Linking Multi-level Polycentric Governance»

 • Det finnes ulike styringsperspektiver med ulike nivåer av granularitet
 • Kjennetegn ved flernivåstyring kan identifiseres i perspektiv
 • 2 lag i de enklere modellene, og 7 lag i OPM-modeller
 • Kjennetegn ved polysentrisk styring kan identifiseres, for eksempel som spor i de mer komplekse, mindre prosjektene og tydelig i store infrastrukturprosjekter med mange interessentgrupper og beslutningshierarkier
 • Å forstå mangfoldet av perspektiver gjør det mulig å se styringsspørsmål fra forskjellige vinkler

Professor II Jon Lereim faciliterte Gruppediskusjon 1:

 1. Hva er god/dårlig praksis i egen virksomhet/bransje innen governance/eierstyring?
 2. Hva kan dere lære fra/lære bort til andre (rundt bordet)?

Førsteamanuensis Haavard Haaskjold fortalte om sin imponerende ekspedisjon «Over isen – et annerledes prosjekt».  En av de viktigste erfaringene å ta med seg til hverdagen og generelt og  prosjektstyring spesielt, er definitivt verdien av samarbeid og det å støtte og hjelpe hverandre.

Prosjektdirektør Kjersti Kvalheim Dunham fortalte om Strukturendringer i næringen og i prosjektene og hvordan de nye prosjektmodellene oppleves fra en rådgivers synspunkt.

Æresmedlemskap ble tildelt Trond Bølviken for hans gode bidrag med å etablere en sterk aktivitet rettet mot BAE-sektoren. Hans kloke og nyttige betrakninger har bidratt med å bygge opp PN til det senteret det er i dag, både strategisk og faglig.

Senterleder Bjørn Andersen faciliterte Gruppediskusjon 2:

 1. Hvordan bør rollefordelingen være i fremtidens prosjekter/verdikjeder?
 2. Hvem skal sitte i førersetet?

Det hele ble avsluttet med en festlig mingling og nydelige tapas.

Diskusjonene gikk livlig både under gruppeoppgavene i de 10 gruppene og i minglepausene både under og etter det faglige programmet. Vi var bortimot 60 til stede og det var et herlig surr av ivrige stemmer.

Tilbakemeldingene på høstens partnerforum så langt har vært udelt positive.  En stor takk til innlederne, facilitatorene og alle som bidro til at det ble et vellykket arrangement. En ekstra stor takk til Norconsult for utmerket vertskap.

Kom gjerne med dine innspill til gjennomføringen av dette Partnerforumet og ønsker for tema på vårens samling.  Lyst til å være vertskap, eller forslag til gode lokaler?

tre kvinner som spiser mat på et kontor
en gruppe mennesker som sitter sammen og snakker
tre menn som snakker sammen
en kvinne og en mann
to menn
fem menn i et kontor

Diskusjonene gikk livlig både under gruppeoppgavene i de 10 gruppene og i minglepausene både under og etter det faglige programmet. Vi var bortimot 60 til stede og det var et herlig surr av ivrige stemmer.

Tilbakemeldingene på høstens partnerforum så langt har vært udelt positive.  En stor takk til innlederne, facilitatorene og alle som bidro til at det ble et vellykket arrangement.

En ekstra stor takk til Norconsult for utmerket vertskap.

Kom gjerne med dine innspill til dette Partnerforumet og ønske for tema på vårens samling.  Lyst til å være vertskap?