Digitalisering står høyt på den strategiske agendaen i byggenæringen, og regnes som en av de viktigste virkemidlene for å bedre produktivitetsutviklingen i næringen. Digitalisering er mer enn et verktøy og krever derfor en helhetlig tilnærming. Dette er spesielt viktig i en næring der mange aktører må samhandle for å få til effektiv produksjon. Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap, er det ledig en 3-årig postdoktorstilling, som skal fokusere på digitalisering og endringsprosesser i byggenæringen.

Stillingen vil være knyttet til forskningsprosjektet DigiBuild, som er et BIA-prosjekt (Brukerstyrt Innovasjonsarena) finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Backegruppen, som er en av Norges største entreprenørselskaper. I tillegg består konsortiet av Lean Communications og SINTEF Digital, i tillegg til Handelshøyskolen BI. Prosjektet har følgende overordnede målsetning:

 Å utvikle et helhetlig konsept og en industriell dataplattform for en heldigital byggeprosess, som tar hensyn til både den teknologiske og organisatoriske siden, heretter kalt DigiBuild. Til sammen har det helhetlige konseptet for digital byggeprosess, inkludert en dataplattform, en egnet virksomhetsarkitektur og et opplæringsverktøy potensial til å føre til 33% kostnadsreduksjon, 50% lavere klimagassutslipp og 50% raskere prosjektgjennomføring.

Søknadsfrist 15.08.2018

Les hele annonseringen fra BI her

Lena Bygballe
mob: +47 46410469