Prosjekt Norge og OPAK har gleden av å invitere til fagseminar:

Samspill i praksis – Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser?

Tid: Onsdag 13.03 kl 14:00 - 16:00
Sted: OPAK, Engebrets vei 7, Skøyen
Først til mølla. Påmeldingsfrist 6. mars
PÅMELDING

I en bygge- og anleggsbransje heftet med mye unødig konflikt og tidvis lav produktivitet, er selve idéen om samspillsentrepriser tuftet på tillit, åpenhet, samarbeid og felles målsetninger, tiltalende for de fleste aktører. Derfor gjennomføres det også svært mange samspillsentrepriser. Men, disse entreprisene kan være så mangt, alt fra «totalentreprise med glitter» til «ekte samspillsentreprise» der partene samarbeider om en felles målsetning og deler risiko for overskridelser og fordeler ved besparelser uavhengig av årsak. Det finnes ikke noe «NS-kontraktsformular» for samspillsentrepriser og lite tyder på at det vil bli utarbeidet med det første. Vi mangler med andre ord noen gode og omforente rammer for hvordan samspill skal omformes fra en god idé til god gjennomføring i praksis.

Vi har derfor samlet et svært kompetent og bredt sammensatt panel og ønsker med denne ettermiddagssamlingen å bidra til å:

–          Skape felles forståelse mellom ulike prosjektaktører
–          Dele kunnskap, opplevelser, erfaringer og praktiske løsninger

Vi ønsker blant annet å drøfte:

  • Hva kreves av kontrakter og struktur for å kunne lykkes? Og når/ i hvilken grad kan tillitt, åpenhet og felles målsetninger erstatte behovet for «kontrakt og struktur»?
  • Er det mulig å finne virkelige felles målsetninger og interesser som alle parter vil være tjent med å forholde seg til?
  • Hva kreves av kompetanse og personlige egenskaper hos de involverte partene?
  • Hvilke typiske problemstillinger oppstår?
  • Hvordan kunne problemet vært unngått?
  • Hvordan kan problemet løses når det først har oppstått?
  • Hva finnes av «best practice»?

Program:

1400 – 1405       Velkommen (Jan-Henry Hansen, OPAK og Stein Mjøen, Prosjekt Norge)
1405 – 1420       Introduksjon av tema (Ole Jonny Klakegg)
1420 – 1500       Innlegg fra paneldeltakerne

Bane Nor ved Henning Scheel, direktør kontrakt og marked
AF Gruppen ved Arild Ingar Moe, konserndirektør
OPAK ved Einar Michelsen, senior prosjektleder
Advokatfirmaet BAHR ved Halvor Mathisen, advokat
Norconsult ved Heiko Trampenau, diploming.

1500 – 1510       Pause
1510 – 1550       Paneldebatt (Leder av panelet: Ole Jonny Klakegg, professor i prosjektledelse, NTNU)
1550 – 1600       Oppsummering og avslutning (Ole Jonny Klakegg, Stein Mjøen og Jan-Henry Hansen)

 

(Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Lett servering.)