Vi takker alle som bidro til et godt møte den 18.09 hos Statsbygg om erfaringsoverføring og best practice. På neste møte den 28.11. stiller AF Gruppen som vertskap. Adresse: Innspurten 15, Oslo.

Som en  fortsettelse av temaet er følgende under planlegging som innlegg fra AF Gruppen:

  1. Ledelsens fokus, strategiske valg og operativt innovasjonsarbeid v/ Eirik Wraal konserndirektør
  2. Construction city, et senter for attraksjon, samhandling og erfaringsutveksling v/Ida Aal Gram, konserndirektør

Vi setter av tiden kl 10:00-14:00 da ser at 3 timer blir litt knapt for disse samlingene.