Æresmedlemskap i Prosjekt Norge er en hedersbevisning som deles ut til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for det prosjektfaglige miljøet i Norge

Det er også et krav at denne innsatsen skal ha bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse/Prosjekt Norge og den virksomheten som senteret står for.

Æresmedlemskap tildeles enkeltpersoner fra industri, forvaltning eller akademia som har vært en sentral ressurs i senterets aktiviteter over lengre tid. Videre skal kandidaten ha utmerket seg ved ekstraordinær innsats for å bygge et samlet, felles og sterkt norsk fagmiljø innen prosjektledelse.

Som alle vet har det vært mer eller mindre stillstand for fysiske samlinger de siste par årene.  På årets prosjektkonferanse Prosjekt 2022 hadde vi derfor gleden av å dele ut to priser til to verdige mottakere.

Vi gratulerer.  Vel fortjent!

Ingrid Dahl Hovland med diplom
Æresmedlem diplom for Ingrid Dahl Hovland
Harald Lundqvist med diplom
Æresmedlem diplom for Harald Lundqvist

(Enda har vi en framifrå kandidat til gode, som blir offentliggjort ved neste, beste anledning.)