Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er  i gang med forskning på samhandling mellom organisasjoner i prosjekt. Det gjelder i første rekke to aspekt:

  1. Hvordan to eller flere bedrifter organiserer sitt prosjektsamarbeid med tanke på organisatorisk struktur, organisering av grensesnitt, interne støttefunksjoner samt utfallet av disse faktorene på samarbeidsprosesser som samordning, tillit og læring.
  2. Hvordan innovasjonsprosjekt innad i en basisorganisasjon blir organisert for å oppnå mest mulig effektiv gevinstrealisering. Dette går altså på samspillet mellom prosjekt og moderorganisasjon. Vi ser på alle faser i prosjektet (konseptfase, planleggingsfase, gjennomføring, avslutning og gevinstrealisering) med særlig fokus på foretaksstrategi, porteføljestyring, tidlig involvering av prosjektleder, ressursfordeling, tidlig gevinstrealisering, læring og gevinstrealisering etter prosjektslutt. Den samme teorien tillempes på samspillet mellom prosjekteringsfase og produksjonsfase i bygg- og anleggsprosjekt.

 

Kontaktperson: Førsteamanuensis Torbjørn Bjorvatn, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA (Campus Grimstad).