Prosjekt Norges senterleder, professor Bjørn Andersen ved NTNU uttaler seg til P1, «Dagens» 3. juni.

NRK tar her opp et viktig tema, som både Prosjekt Norge og Concept driver forskning på, med det som resultat at dette stadig blir bedre, selv om det fortsatt forekommer en del overskridelser.


Hvilke faktorer spiller inn?

Hvordan kan man unngå disse «sprekkene»?

Skal noen prosjekter faktisk gå over budsjett?

https://radio.nrk.no/serie/dagens/sesong/202106/DMTA01010921#t=7m44s

Opphavsrett NRK © 2021