Effektiv risiko- og mulighetsstyring er nøkkelen til vellykket levering av ethvert større ingeniør- og byggeprosjekt

Denne boka ser på hvordan alle involverte kan håndtere risiko og utnytte mulighetene som usikkerheten byr på. Forfatterne fremhever at usikkerheter bør styres i stedet for å unngå. Boka vil se på enkle prosjekter med et lite team, til megaprosjekter der noen hundrevis av mennesker er involvert, og konsekvensene av forsinkelser eller uforutsette kostnader. Selv om de åpenbare risikoer kan planlegges, argumenterer forfatterne for at det ofte er mulighetene i disse situasjonene som kan ha uutnyttet potensial. Det handler om mulighetsstyring sett fra eierens perspektiv.

Boka vil være en uvurderlig ressurs for de som studerer ingeniørstudier både på studium og videreutdanning og angi måter prosjekter skal styres fra planlegging til fullføring. Boka er også et flott verktøy for de som jobber i prosjektledelse og byggebransjen. Selv om det er mange bøker som viser effektiv byggeledelse, er denne den første i sitt slag som understreker at det er muligheter i usikkerhet og mulighet i det uventede.

Forfattere: professor Agnar Johansen, professor Nils Olsson, professor Georges Jergeas og professor emeritus Asbjørn Rolstadås.

Se forøvrig https://prosjektnorge.no/fagdag-om-usikkerhetsledelse/