Årets prosjekt 2016: Hvem leverte det best gjennomførte prosjektet i 2016?

1 september, 2017

Prosjekt Norge inviterer deg til å nominere årets prosjekt. Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:
Å ha full kontroll på de grunnleggende resultatparametrene, dvs. levert avtalte leveranser med riktig kvalitet, overholdt tidsplan og budsjett samt tilfredsstilt HMS-målsetninger
Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy
Kåring av Årets prosjekt vil foregå på vår konferanse, Prosjekt 2017, i Oslo 8. november. Juryen består av følgende personer:
– Siw-Hege Adriansen Gundersen, Rambøll
– Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge
– Bjørn Andersen, Prosjekt Norge og NTNU
– Tor Kristian Stevik, NMBU

Klikk her for å laste ned innmeldingsskjema. Frist for å melde inn nominerte prosjekter er 15. september 2017, og sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no

For spørsmål om aktuelle prosjekter kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen bjorn.andersen@ntnu.no eller daglig leder Stein Mjøen stein.mjoen@ntnu.no.