Månedsblikk november 2017 ved senterleder Bjørn Andersen

Kjære alle som er involvert i eller har interesse for Prosjekt Norge,

Da er vi kommet til den travle førjulstiden, håper alle puster dypt og kommer seg gjennom til juleferie uten noen ”uønskede hendelser”. November var for Prosjekt Norge en viktig måned, med prosjektkonferansen og mye annet som har skjedd:

• Forskning:
o Styremøtet i BAE-programmet hadde møte 24. november og vedtok et nytt prosjekt: Hva kjennetegner prosjekter som har en god sikkerhetsprestasjon? Prosjektet starter opp i januar 2018 og bygger på det eksisterende prosjektet Utvikling av proaktive sikkerhetsindikatorer i BAE-bransjen. Prosjektet ledes av Eirik Albrechtsen ved NTNU Industriell Økonomi.

o Forskningsprosjektet ”Organisering av store, komplekse prosjekter” er nå sluttført og sluttrapport foreligger, skrevet av Anne Live Vaagaasar og Lena E. Bygballe.

o Måleprosjektet, med utprøving av målesystemet CII 10-10, er nå avsluttet og det er utarbeidet både sluttrapport, veileder for bruk av systemet og rammene for etablering av en medlemseid forening, Nordic 10-10, som skal drive systemet videre i Norge (og Norden).

o I forbindelse med videreføringen av søknadsprosessen for FERDIG-prosjektet ønsket deltagerne i konsortiet at det ble etablert en kunnskapsarena hvor man kan utvikle god praksis for systematisk ferdigstillelse. Dette skal skje ved at virksomheter på tvers av oljenæringen, byggenæringen og anleggsnæringen deler sine erfaringer og finner felles løsninger på de utfordringene de har i sine prosjekter.

Arenaen vil ha fokus på hele livsløpet i et prosjekt, og vil ha med seg alle aktører i verdikjedene i hver enkelt næring. Kunnskapsarenaen vil bli forankret hos Prosjekt Norge, og hver enkelt virksomhet bidrar med finansiering til fasilitering av prosessene på arenaen. Målet er å bidra til at norske prosjektvirksomheter blir verdensledende på målrettet og effektiv prosjektgjennomføring. Prosjekt Norge er nå i dialog med potensielle deltagere, og kunnskapsarenaen vil bli etablert i løpet av januar/februar 2018. Virksomheter som ønsker å bli med på arenaen bes ta kontakt med Per Tønnessen (per@omega.no) eller Jan Alexander Langlo (jan.a.langlo@ntnu.no) så fort som mulig.

• Kunnskapsnavet/formidling:
◦ Vinner av Årets prosjekt for 2016 ble Avinor sin utbygging av terminal 2 på Gardermoen. Begrunnelsen var at T2-prosjektet har vært et omfattende og svært komplekst prosjekt. Det ble levert før tid, under budsjett, med gode løsninger og høy kvalitet, gode HMS-prestasjoner (H-verdi på 2,8, gjennomsnitt for bransjen i byggeperioden er ca 7,5) og sertifisert i BREEAM til Excellent. Det som virkelig gjør at T2-prosjektet skiller seg ut at man har klart å gjennomføre dette krevende prosjektet tett inntil både flyplass og jernbane i full operativ drift med kontinuerlig vekst i passasjertrafikken i byggeperioden.

◦ Prosjekt Norge inviterer i samarbeid med Green Petroleum Cluster (GPC) til frokost med aktuelt faglig påfyll innen fagområdet olje og gass, tirsdag 5. desember på NTNU, campus Valgrinda.

◦ Det arrangeres sluttseminar for forskingsprosjektet INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse hos Veidekke 12. desember i Oslo.

◦ Prosjekt 2017 gikk av stabelen 8. november på Ullevaal, med mer enn 230 deltakere. Evalueringene er meget gode og mange har sagt at årets konferanse var av de best vi har gjennomført. Presentasjonene kan lastes ned her.

◦ Næringslivsringen, tilknyttet studieprogrammet Bygg og miljøteknikk ved NTNU, gjennomførte 7. november Bygg og miljødagen. Her ble det gitt flere foredrag, både fra virksomheter og studenter, samt arrangert en sommerjobbmaraton.

◦ Lean Construction-Norge arrangerte seminar om taktplanlegging i Trondheim 30. november, med presentasjoner av erfaringer med taktplanlegging i sykehusprosjekter i USA og Veidekke sine erfaringer med taktplanlegging i praksis.

◦ CoP Lean byggeprosess hadde samling i Horten rundt prosjektet for bygging av ny Horten videregående skole. Samlingen ble gjennomført med vertskap fra Veidekke (Erland Johansen, prosjektleder og Kristoffer Gjestemoen, prosjekteringsleder) samt UiA (Bo Terje Kalsaas). Både kontraheringsprosessen og prosjekteringen ble gjennomgått og supplert med observasjoner fra følgeforskning av prosjektet.

◦ CoP Digitalisering har så langt hatt fire samlinger og det har vært gjennomført en kartlegging av hvilke tema deltakerne kan ha interesse av å diskutere fremover. Prioriterte tema som utpekte seg var digitale prosesser og hjelpemidler for tidligfasen, digitale løsninger for økning av produktiviteten i verdikjedene og den digitale tvilling, og disse vil legge føringer for planlegging av nye samlinger.

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:
• Torgeir Skyttermoen og Anne Live Vaagaasar har gitt ut boken ”Prosjektveilederen, For deg som vil skape verdi”

• ”Using building information model (BIM) devices to improve information flow and collaboration on construction sites” av Svalestuen, Fredrik; Knotten, Vegard; Lædre, Ola; Drevland, Frode og Lohne, Jardar, i Journal of Information Technology in Construction (ITcon),

• ”Kontroll er bra - tillit bedre?”, av Swärd, Anna, Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, nr. 2, 2017

• Følgende vitenskapelige artikler ble presentert på ProjMAN 2017 konferanse i Barcelona, 7.-9. november 2017:

• Pursuing Value Creation in Construction by Research - A Study of Applied Research Methodologies. Skrevet av Amin Haddadi, Ali Hosseini, Agnar Johansen, Nils Olsson

• Standardization and Modularization of Prisons. Skrevet av Andreas Økland, Agnar Johansen, Teresa Beste, Endre Gjesteby

• Collaborative research to improve time planning and management in projects. Skrevet av Anandasivakumar Ekambaram, Trine Marie Stene, Agnar Johansen

• Drivers and consequences of identity abuse in AEC-industry. Yara Louisa Richani, Ole Jonny Klakegg og Jardar Lohne

• “Casebeskrivelser av fire norske ZEB pilotbygg – byggeprosess og brukerevaluering”, forskningsrapport av Moum, Anita, Hauge, Åshild Lappegard og Thomsen, Judith.

• ”Industrialisering av byggeprosessene - Status og trender”, forskningsrapport av Moum, Anita, Høilund-Kaupang, Halvard, Olsson, Nils og Bredeli, Martin.

• En artikkel som heter "SpeedUp – Demonstrasjonsprosjekter" er publisert i novemberutgaven av Magasinet Prosjektledelse. Artikkelen er skrevet av Margit Hermundsgård, Agnar Johansen og Siva Ekambaram.

• Kronikken ”Gulloppskrift for bygg og anlegg” av Langlo, Jan Alexander og Andersen, Bjørn ble publisert i Teknisk Ukeblad, nr. 8, 2017

• Langlo, Jan Alexander; Bakken, Siri; Karud, Ole Jørgen; Landet, Rannveig R.; Olsen, Alexander Smidt; Andersen, Bjørn og Hajikazemi, Sara: Sluttrapport, Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring, SINTEF-rapport, 2017

o Ole Jonny Klakegg presenterte «Suksessiv – den norske modellen: Pådriver for bedre prosjekter og styrket verdiskaping» på konferansen Successivprincipen, 23.- november i Stockholm.

o Toumas Ahola, Nils Olsson, Ole Jonny Klakegg og Jan Alexander Langlo arrangerte workshop (korte innlegg med diskusjon) om digitalisering på konferansen ScAIEM 2017, 28. nov. i Trondheim. Tittelen på sesjonen var Four perspectives to digitalization of project-based industries.

o Ole Jonny Klakegg, sammen med Miia Martinsuo og Alfons van Marrewijk, har etterspurt artikler til en spesialutgave av International Journal of Project Management med tema ”Delivering value in projects and project-based business”, som forventes utgitt tidlig i 2019. Ved fristens utløp 1.12. var det kommet inn 20 forslag.

• Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

o Det ble arrangert partnerforum i kjølvannet av Prosjekt 2017 den 8. november. Hensikten med dette var å få vedtatt endringene i vedtektene slik at det kan forberedes ordinært partnerforum med valg av nytt styre.

o På partnermøte i BAE-programmet 24. november ble det valgt ny styreleder, Egil Skavang (administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge) og nytt styre Jonas Holme (SINTEF), Kjersti K. Dunham (Statens Vegvesen), Reidar Gjersvik (ÅF Engineering), Rolf Bjørkeslett (Rambøll), Bjørn Remen (Sykehusbygg), Geir K. Hanssen (NTNU), Lena Bygballe (BI), Aleksander Strand (Statsbygg) og Trond O. Stupstad (Kruse Smith).

o Ordinært partnerforum for Prosjekt Norge avholdes forøvrig 17. januar, hos Dovre i Oslo, og vil bestå av både generalforsamlingssaker og faglige innlegg. Programmet er under utarbeidelse og annonseres når dette er klart. Det skal bli en spennende dag og vi håper alle partnerne stiller, gjerne med flere personer.

o Ved UiA er Magnus Mikael Hellström tilsatt som førsteamanuensis, ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, med prosjektledelse som et av sine fagområder, fra nyttår vil han være UiA sin kontaktperson mot Prosjekt Norge.

o Og fra nyttår flytter Jan Alexander Langlo over til 100% stilling som første-amanuensis ved NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon, faggruppe Prosjekt- og kvalitetsledelse.

• PhD-, prosjekt- og masterstudenter:
o På Bygg og miljødagen ved NTNU ble det delt ut flere priser for FoU-arbeid:

• Den nyutdannede sivilingeniøren Nina Eklo Kjesbu fikk Nyskapings-prisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS for sitt masterarbeid om falske byggematerialer

• Prisen for beste masteroppgave på bygg- og miljøteknikk ved NTNU i 2017 gikk til Fredrik Slapø for sin oppgave «Kvalitetsvariasjon i murverk som følge av vannmengde i mørtelen»

• Jernbanedirektoratets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave gikk til Marie Rekve, som har sett på TBM-drivingen av den 7,8 kilometer lange Ulriken-tunnelen

• Carmen Elise Dybsjord fikk prisen for beste masteroppgave innen Vegvesen-relaterte fag for oppgaven sin om Hulvågbrua på Atlanter-havsveien

• Norconsult sin utmerkelse for beste pedagogiske prestasjon ved studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk ble tildelt første-amanuensis Klaartje de Weerdt på Institutt for konstruksjonsteknikk, etter nominasjoner fra studentene

o Eli Tufto skrev masteroppgaven «Konseptvalgutredninger for skolebygg i Oslo – et bidrag til mere vellykkede prosjekter?» tilknyttet SpeedUp og fikk for denne Partnerprisen, som gis av Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning sine partnerbedrifter (Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Veidekke Eiendom, Helse Sør-Øst, Statoil og Newsec)

o 3. november var det disputas for Hallgrim Hjelmbrekke av avhandlingen med tittelen "Aligning AEC projects with corporate strategy – project governance as a mean for strategic effect” ved NTNU.

Bjørn Andersen
Senterleder


Månedsblikk oktober 2017

Månedsblikk oktober 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder og professor Bjørn Andersen.

Oktober ble en travel måned, med søknadsarbeid, styremøte og forberedelser til Prosjekt 2017. Noen høydepunkter var:

Forskning:

- Det var søknadsfrist til Forskningsrådets BIA-program 11. oktober og det ble sendt inn flere søknader i tilknytning til partnere og forskere i Prosjekt Norge (i tillegg ble det arbeidet med flere søknader som ikke ble ferdigstilt i denne runden, men som det vil arbeides videre med mot fremtidige utlysninger). Totalt mottok Forskningsrådet 178 søknader og avgjørelse om finansiering forventes å foreligge i slutten av januar 2018. De aktuelle søknadene er:

Prosjekt 4.0, neste generasjons prosjektstyring for BA-industrien, søkerbedrift Safran, forskningspartner NTNU, deltakere Avinor, HENT, ÅF Advansia, Solar Norge
KULT – Kunnskap, læring og bruk av teknologi, søkerbedrift Holteprosjekt Academy, forskningspartnere SINTEF og NTNU, deltakere UNOMA, Sykehusbygg
Digitalisering av byggeprosessen, søkerbedrift Backegruppen, forskningspartnere BI og SINTEF Digital, deltaker Lean Communications
SITECAST, om plasstøpt betong, søkerbedrift Celsa, forskningspartner SINTEF

- I september ble det forøvrig også innsendt søknad til PETROMAKS2-programmet til Forskningsrådet. Tittelen var ”Technology, Digitalisation and Organisation for Value Creation and Optimal Resource Management” og var et samarbeid mellom IFE og BI.

- Det ble avholdt et første møte for å etablere en fagklynge innen IKT 17. oktober. Målet med møtet var å arbeide frem konkrete forslag på forskningsprosjekter rettet mot store IKT-prosjekter. Det var god deltakelse fra akademia (Simula, SINTEF Digital, BI, UiB, NTNU), men for svak deltakelse fra virksomheter. Det fremkom like fullt mange ideer til prosjekter og styret i Prosjekt Norge har bevilget midler til å få i gang aktivitet i denne klyngen. Følgende aktivitet settes nå i gang:

Nyttestyring/gevinstrealisering, Simula tar ansvar for et prosjekt rundt disse temaene og vil arbeide for å få med interesserte virksomheter

Videre startes det fire forprosjekter for å utvikle disse videre til hovedprosjekter (virksomheter/forskere med interesse for disse temaene bes ta kontakt med de aktuelle forskerne):

Prosjektledelse i bimodal utvikling, SINTEF Digital (Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe)
Kontinuerlig leveranser og leveranser under høy usikkerhet, SINTEF Digital (Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe)
Interessenter- og nettverksanalyse, UiB (Bjørnar Tessem)
The tipping point of agile software development, BI (Kim Van Oorschot)

I påvente av at Forskningsrådet skal annonsere utlysning av ny runde med finansiering av såkalte SFIer (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) har NTNU startet en prosess for identifisering av tema det planlegges bygget SFI-søknader rundt. Relatert til Prosjekt Norge er det satt i gang arbeid under arbeidstittelen ”Den digitale tvilling – brobygger og informasjonsbærer”. Søknaden er tenkt å være et samarbeid mellom NTNU, SINTEF, NGI, BI og UIA på forskningssiden og det arbeides med å etablere et bedriftskonsortium fra BAE-næringen.

- NTNU har signert en samarbeidsavtale med Dortmund University of Applied Sciences and Arts om deltakelse i et samarbeidsprosjekt (European Partnership for Project and Innovation Management (EuroPIM)) for å fremme samarbeid og studentutveksling mellom et antall universiteter innen prosjektledelse. De andre partnerne er University of the Basque Country i Bilbao, Kaunas Technical University i Litauen og KU Leuven i Belgia.

Les mer på prosjektnorge.no

Kunnskapsnavet/formidling:

- Institutt for bygg og miljøteknikk har invitert Dr. Aaron Shenhar til å holde en gjesteforelesning med tittel "The Future is Here - More Strategic Vision, Less Red Tape” den 2. november 12.15-15.00 i KJL2 i Kjelhuset på NTNU. Denne er også åpen for partnerne i Prosjekt Norge.

- Prosjekt 2017 er nå bare noen dager unna! Vi byr på et sterkt program, mange deltakere å ”nettverke med” og mange interessante utstillere i romslige lokaler. Det er fortsatt mulig å melde seg på, selv om vi har rundet 200 påmeldte!

- LC-NO arrangerer seminar i Trondheim 30. november om taktplanlegging. Agendaen for seminaret og mulighet for påmelding finner du HER. Det blir innlegg fra Klas Berghede, produksjonssjef – The Van Ness Geary Project, San Francisco og mulighet for å høre erfaringer med taktplanlegging på Veidekke-prosjekter, samt en paneldebatt om fordeler og utfordringer ved taktplanlegging i prosjektbasert produksjon.
Les mer på prosjektnorge.no

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

- ”Best Value Approach (BVA): Enhancing Value Creation in Construction Projects”, av Amin Haddadi, Agnar Johansen og Svein Bjørberg, Business Systems Research, Vol.  8, No. 2, pp. 84-100, 2017.

Les mer på prosjektnorge.no

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

- Det ble avholdt styremøte i Prosjekt Norge 19. oktober, der hovedsak var sluttføring av strategiprosessen startet i vår. Møtet ble holdt på Mellomstasjonen med Statsbygg som vertskap, hvor det også var anledning til å beskue prosjektet for å bygge nytt nasjonalmuseum fra litt avstand.

- Det arrangeres et kort partnerforum 8. november etter at Prosjekt 2017 er ferdig, primært for å fatte vedtak om endringer i ulike vedtekter slik at det kan forberedes et ordinært partnerforum over nyttår. I partnerforum vil det også gis et eksklusivt innblikk i T2-prosjektet på Gardermoen, alle partnerne er hjertelig velkomne til å delta.

- Prosjekt Norge har avholdt et møte sammen med Nye Veier og Sintef for å se på mulig organisering av en fagklynge som skal se på utviklingstrekk og muligheter innen fremtidens mobilitet. Dette er et "glasskuletema" som tross alt har stor betydning for både valg av fremtidige løsninger og planlegging av prosjekter. Vi ser først og fremst at utbygging av infrastruktur vil bli direkte berørt, samtidig som mange andre funksjoner og sektorer vil bli indirekte berørt. Derfor er dette samfunnsmessig et svært viktig tema å bringe på banen.

Les mer på prosjektnorge.no

Studenter/PhD:
- 3. november er det disputas for Hallgrim Hjelmbrekke av avhandlingen med tittelen "Aligning AEC projects with corporate strategy – project governance as a mean for strategic effect” ved NTNU.

Les mer på prosjektnorge.no


Månedsblikk september 2017

Månedsblikk september 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder og professor Bjørn Andersen.

September har vært preget av mye arbeid med søknader til Forskningsrådets frist medio oktober og forberedelser til ulike arrangementer i høst. Viktige punkter å nevne for september er:

Forskning:

- Etter at det ble avholdt møte mellom utvalgte aktører i Prosjekt Norge og kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen i august ble vi invitert til å sende høringssvar til revisjonen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Uttalelse ble innsendt, signert styreleder Harald Lundqvist og styreleder i BAE-programmet Trond Bølviken, med vektlegging av to hovedpunkter; forskningsinnsatsen på prosesser (og ikke bare produkter/teknologi) må styrkes og byggenæringen må ha en plass i den reviderte langtidsplanen.

- Prosjektforslaget ”Forbedring av prosjekteringsarbeidet i BAE-prosjekter” ble behandlet av styret i BAE-programmet, det gjøres en ny runde med revisjon av dette før det evt. bevilges midler.

- Tampere University of Technology (TUT) inviterte NTNU til å delta i en søknad sendt til Academy of Finland med tittelen “Digital renewal of project-based industries”. Dette er nært relatert til forskjellige aktiviteter i Prosjekt Norge og vil styrke vårt arbeid med digitalisering om prosjektet finansieres.

- Det er fortsatt ikke avklart om Forskningsrådet vil utlyse ny runde med SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) i 2018 eller først i 2019, men det er allerede startet arbeid med å forberede seg til dette. Mer konkret har NTNU satt en intern frist 1. november i år for å melde inn tiltenkte søknader, noe som betyr at forberedelsene må konkretiseres fremover. Det betyr nok også at partnerne etterhvert vil forespørres om deltakelse i ny SFI-søknad.

- Det ble avholdt møte mellom NTNU, SINTEF og Simula 27. september (og med deltakelse fra Yvan Petit fra Université du Québec à Montréal (UQAM)) for å diskutere forskningstema innen IKT-prosjekter og samarbeid mellom Prosjekt Norge, fagmiljøet ved SINTEF Digital og Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse (HIT). Det blir nytt møte, 17. oktober i Oslo, for å arbeide videre med bransjeklyngen innen IKT-prosjekter.

Les mer på prosjektnorge.no

Kunnskapsnavet/formidling:

Prosjekt 2017 kommer stadig nærmere og påmeldingen så lang tid i forveien er høyere enn vi har opplevd på mange år, men det er fortsatt plasser, så meld deg på. Nytt i år er at vi satser sterkere på stands for å profilere forskningen og bransjeklyngene, her vil vi gjerne ha med deltakere fra partnerne.

- Det ble avholdt møte i CoP’en for statlige prosjekteiere 7. september. Møtet ble holdt hos ÅF Advansia, tilrettelagt av Arne Surén, og hadde som tema hvordan man i tidligfasen kan ta hensyn til forventet utvikling av ny teknologi når det arbeides med dimensjoner og løsningsutvikling. Dessverre ble det nokså mange forfall i siste liten og derfor altfor få deltakere som fikk høre interessante presentasjoner fra Stein Kinserdal, Sykehuset i Tønsberg, Sebastian Kussl, Nye Veier og Marte Lauvsnes, Sykehusbygg.

- OPAK arrangerte i samarbeid med Prosjekt Norge ettermiddagsseminar for kunnskapselskende rundt temaet ”Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje”.  Det var meget godt oppmøte og det ble bestemt at arrangementet skulle videreføres med spissing, eventuelt nye tema. OPAK var villig til også neste gang gå i spissen og være vertskap. Stor takk til OPAK for glimrende gjennomføring.

- Prosjekt Norge deltok med stand på PMIs konferanse «Adapt or Die» i Oslo 25. september. Der profilerte vi vår egen konferanse 8. november med infomateriell og gode samtaler med mange prosjektmedarbeidere. All honnør til PMI for et interessant innhold.

- Styremøte nr. 3 for 2017 ble avholdt i BAE-programmet 19. september.

- Agnar Johansen og Ole Jonny Klakegg har gjennomført to separate fulldags seminar (12. og 26. september) for Forsvarsdepartementet om eierstyring av prosjekt tilpasset Forsvaret.

- Ole Jonny Klakegg deltok i den norske delegasjonen til ISO arbeidsmøte i Paris 28.-29. september for standardisering av informasjonsflyten I byggeprosjekt (ISO 19650)

Les mer på prosjektnorge.no

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

Mometo har blitt ny partner i kategori 3, vi ønsker hjertelig velkommen til Prosjekt Norge. Selskapet er spesielt sterke innen IKT-prosjekter og bidrar dermed til å styrke den ”gryende” bransjeklyngen innen IKT.

Stephen Mulva, som er leder for CII og ansatt i hovedstilling ved University of Texas, Austin, er endelig, etter en lang prosess, klar for oppstart i professor II-stilling ved NTNU fra 1. desember i år. Han tilknyttes formelt Institutt for maskinteknikk og produksjon, men det er svært ønskelig at hans kompetanse og nettverk kan utnyttes bredt i Prosjekt Norge.

- Det arbeides også med å styrke aktiviteten rettet mot Olje og Gassektoren, og den forbindelse har vi etablert samarbeidsrelasjon med Green Petroleum Cluster og deltatt på noen av deres arrangementer.
Les mer på prosjektnorge.no

Studenter/PhD:

- Ketil Bråthen disputerte med avhandlingen ”Implementing BIM for enhanced inter-organizational collaboration in building projects” 15. september 2017. Veiledere har vært Anita Moum (Sintef Byggforsk), Tore Haugen (NTNU) og Anne Inga Hilsen (Fafo). I komiteen: Timo Hartmann (TU Berlin), Lena Bygballe (BI), Ole Jonny Klakegg/Siri Hunnes Blakstad (NTNU).

Les mer på prosjektnorge.no


Månedsblikk august 2017

Månedsblikk august 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder og professor Bjørn Andersen.

Da er det blitt september og sommeren er vel definitivt over. I Prosjekt Norge står vi foran en travel høst, med søknadsfrist i Forskningsrådet i oktober, implementering av de vedtatte endringene i strategi, Prosjekt 2017, osv. Høydepunkter i den litt rolige augustmåneden vi har lagt bak oss var:

Forskning:

- OSCAR-prosjektet nærmer seg sluttføring og det foreligger nå en rekke anbefalinger om hvordan prosjekter kan bedre verdiskapingen, se artikkel om prosjektet og anbefalingene her.

- Måleprosjektets arbeid med systemet for prestasjonsmåling/benchmarking av prosjekter, CII 10-10, ble tildelt CII sin Performance Assessment User Award. Prisen ble tildelt på basis av hvordan vi i Norge har sprengt grensene for hvilke analyser som kan gjøres på både virksomhets- og bransjenivå basert på data fra 10-10, som opprinnelig var ment å anvendes primært bare på prosjektnivå. Selv om prisen ble tildelt prosjektgruppen i Måleprosjektet må det understrekes at det er arbeidet pilotvirksomhetene har gjort, spesielt de som har anvendt systemet på en portefølje av prosjekter, som er grunnlaget for prisen.

Les mer på prosjektnorge.no

Kunnskapsnavet/formidling:

- Prosjekt 2017 går som kjent av stabelen 8. november, programmet er stort sett på plass, med mange spennende foredrag, så meld på allerede nå!

- Prosjekt Norge avholdt informasjonsmøte for partnere i senteret om CII 10-10-systemet 24. august. Møtet ble avholdt hos Statnett og Ingrid Bjørnsrud gikk gjennom hvordan Statnett anvender systemet i alle sine prosjekter og til en rekke formål.

- Prosjekt Norge etablerer en fagklynge innen IKT som skal arbeide frem forskningsprosjekter knyttet til store IKT-prosjekter. De som allerede har sagt seg villige til å være med i fagklyngen er UiO, UiB, NTNU, Atkins, Intersoft og Skarpe. Vi starter med et møte om dette 17. oktober i Oslo. Det er åpent for dedikerte fagmiljøer som arbeider med store IKT-prosjekter å bli med i fagklyngen.

- Prosjekt Norge etablerer også ei fagklynge innen Olje og Gass, hvor ett av fokusområdene vil bli «Det grønne skiftet». Samarbeid med Green Petroleum Cluster er under etablering, samtidig som også Gassnova viser interesse for å delta. I tillegg til våre partner som er Statoil og Gassco, er det også ønskelig å få med aktører fra leverandørsiden, samt at også de mindre operatørselskapene er velkommen til å delta.

- Den 30.august ble det femte møtet i den faglige fokusgruppen "Planleggingskompetanse" gjennomført med ÅF Advansia som vertskap. ÅF Advansia presenterte hvordan de jobber med planlegging i sin organisasjon, og spesielt hvordan de jobber for å overføre kompetanse mellom de ulike medarbeiderne som jobber med planlegging som sitt hovedfokus. ÅF Advansia brukte Prosjekt Nytt Sykehus i Østfold som gjennomgående case for å fortelle om sine erfaringer og sin praksis innen planlegging. Neste møte gjennomføres den 15.11. Tema vil være "Utfordringer i prosjektplanlegging fra prosjekterende perspektiv".

- SpeedUp arrangerte SpeedUP forum 2017 15.-16. august, hos ÅF Engingeering på Lilleaker.

- CoP tidligfase hadde planlagt ny samling 22. august, men grunnet en del forfall er denne flyttet til 7. september, kl. 10-13, hos ÅF Advansia i Oslo. Fokus vil være på ny teknologi og hvordan dette hensyntas i tidligfasen og fremskrivning/kapasitetsdefinering som skjer da.

- Sammen med OPAK arrangerer Prosjekt Norge en ettermiddagssamling med temaet «Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje» den 7. september. Innledningene blir holdt av Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge AS.

Les mer på prosjektnorge.no

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

- Boken ”Lean Construction: Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon”, med Bo Terje Kalsaas som redaktør, er publisert på Fagbokforlaget, med bidrag fra en rekke forskere tilknyttet Prosjekt Norge
- Sjur Børve, Asbjørn Rolstadås, Bjorn Andersen, Wenche Aarseth, (2017) "Defining project partnering", International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 10 Issue: 4, pp.666-699
- To kapittler i boken ”Integrating Information in Built Environments - From Concepts to Practice”, redigert av Adriana X. Sanchez, Keith D. Hampson, Geoffrey London, Routledge
- Støre-Valen, Marit; Meistad, Torill; Boge, Knut; Foss, Margrethe; Houck, Leif Daniel; Lohne, Jardar: ”The concept of value of buildings in use”
- Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar: ”Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects”

Les mer på prosjektnorge.no

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

- Etter at styret i juni vedtok at Prosjekt Norge i større grad skal søke og etablere samarbeid med eksisterende klynger/sentra, spesielt innen olje og gass og IKT, har senterledelsen satt i gang flere initiativ i denne retningen. Dette har resultert i positiv respons fra flere aktører, som det vil gjennomføres møter med utover høsten. Vi kommer tilbake med mer informasjon når mer konkrete avtaler inngås.
- Vi minner om at konkurransen om Årets prosjekt, for prosjekter fullført i 2016, har frist for innsending av kandidater 15. september.
- Metier bytter kontaktperson for partnerskapet i Prosjekt Norge, fra Erik Malm til Otto Erster Bergesen.

Les mer på prosjektnorge.no

Studenter/PhD:

- Semesteret er i gang ved universitetene og det betyr at et stort antall studenter har startet arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver. Mange av disse gjennomfører arbeidet sitt i samarbeid med partnervirksomheter i Prosjekt Norge og vi setter stor pris på hvordan disse blir tatt godt imot!

Les mer på prosjektnorge.no


Månedsblikk juni/juli 2017

Månedsblikk juni/juli 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder professor Bjørn Andersen.

For mange er ferien over, vi håper dere alle har hatt en fin sommer! Dette nyhetsbrevet dekker både juni og juli, der noen viktige resultater/aktiviteter var:

Forskning:

- Difi koordinerer som kjent et arbeid med pilotutprøving av Best Value Procurement i norske prosjekter. 8. juni var det avholdt erfaringsdelingsdag blant pilotene, se artikkel om erfaringene som ble presentert. Flere forskere fra Prosjekt Norge er involvert i arbeidet og flere studenter fra NTNU, BI og UiA er knyttet til arbeidet.

Kunnskapsnavet/formidling:

- På fagdagen til Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) 19. juni ble det arrangert et seminar om nye kontraktsformer. Tre store byggherrer, Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR, presenterte sine strategier og erfaringer, representert ved Jan Egil Eilertsen, Erik Smith og Cathrine Murstad. Samtidig ble det gitt en innføring i de forskjellige kontraktsformene av Olav Torp fra NTNU.
- På EURAM konferansen i Glasgow 21.-24.juni arrangerte Ole Jonny Klakegg en workshop om temaet ”Choice of Project Delivery Models - Situational or fitted?”. Det inneholdt fire korte innlegg og heftig debatt.

- Prosjekt 2017 går, som alle vet, av stabelen 8. november. Konferansen har fått ny hovedsponsor i Omega AS og vi ser virkelig frem til å arbeide videre med å styrke konferansen som et av årets høydepunkter innen prosjektledelse. Dette er en viktig arena hvor både bestillere og leverandører av store og små prosjekter møtes.

- SpeedUp arrangerer SpeedUP forum 2017 15.-16. august, i år er det ÅF Engineering på Lilleaker som er vertskap.

- CoP tidligfase avholder ny samling 22. august, kl. 12-16, hos ÅF Advansia i Oslo. Agenda kommer om kort tid, men fokus vil være på ny teknologi og hvordan dette hensyntas i tidligfasen og fremskrivning/kapasitetsdefinering som skjer da.

- Måleprosjektet, som har fasilitert pilotutprøving av CII 10-10 for prestasjonsmåling og benchmarking av prosjekter, arrangerer møte 24. august kl. 9-12 hos Statnett i Oslo for å informere om systemet og dets muligheter for virksomheter som enda ikke har prøvd det. Send e-post for å markere interesse for å delta.

- Nettverket Lean Construction Norge (LC-NO) feirer sitt tiende jubileum i år, og arrangerer i den anledning et stort gratisseminar om Lean Construction i Oslo den 30. august.

- Sammen med OPAK arrangerer Prosjekt Norge en ettermiddagssamling med temaet «Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje» den 7. september. Innledningene blir holdt av Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge AS.

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

- Boken ”Cambridge Handbook of Organizational Project Management” ble nylig publisering, redigert av  Shankar Sankaran (University of Technology, Sydney), Ralf Müller (BI) og Nathalie Drouin (Université du Québec à Montréal), også med flere bidrag fra Ralf
- Müller, Ralf: Governance and Governmentality for Projects: Enablers, practices and consequences, Club of Montreal biz Symposium; 2017-06-07 – 2017-06-08
- Müller, Ralf: Governance and Governmentality for Projects: The role of the PMO, The PMO Conference; 2017-06-07 – 2017-06-07
- Müller, Ralf: Leadership in Projects. Personalities and Approaches, PROLOG Conference; 2017-05-11 – 2017-05-12
- 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization ble arrangert 13.-14. juni i Gøteborg, med et stort antall bidrag fra fagmiljøene tilknyttet Prosjekt Norge:
-       Enhancing Stakeholder Management Competences in Construction Projects using Serious Games, Anandasivakumar Ekambaram, Sobah Abbas Petersen
-       Architectural qualities in protected buildings, Mari Oline Giske Stendebakken, Nils O.E. Olsson
-       Sustainability of Building Projects in Urban Planning – A New Evaluation Model, Ole Jonny Klakegg, Rolf André Bohne, Ola Lædre
-       Information Flow Between Design and Production, Frode Gresseth, Jardar Lohne, Ola Lædre, Fredrik Svalestuen
-       Implementation of Early Contractor Involvement (ECI) in Norwegian Bridge Projects Procurement, Paulos Abebe Wondimu, Eyuell Hailemichael, Fredrik Svalestuena, Ali Hosseini, Jardar Lohne, Ola Lædre
-       Contract Strategies in Hospital Projects, Vegard Stengel, Simen Drogset Børstad, Ali Hosseini, Jardar Lohne, Ola Lædre
-       Downfall in the Oil Price; Challenges and Opportunities for the Construction Industry, Sara Hajikazemi, Nils Olsson, Anandasivakumar Ekambaram, Bjørn Andersen, Jan Alexander Langlo
-       Cost development in Norwegian public construction projects, Daniel André Danielsen, Olav Torp, Atle Engebø, Ola Lædre, Jardar Lohne
-       Drivers of industrialization in Norwegian building and construction projects, Andreas Økland Nils O.E. Olsson
-       Homines Oeconomici or Moral Saints? On the Purpose of Educating Civil Engineers, Jardar Lohne, Frode Drevland, Tina Åsgård, Tore Hoven, Ola Lædre , Truls Ryum
-       Defining education to support sustainable operation of buildings in the Nordic Countries, Martine Buser, Marit Støre-Valen, Erling Buus Olsen, Kathrine Amtkjær Lauridsen, Mattias Straub
-       Learning across disciplines - Use of the Constant Comparative Method, Vegard Knotten, Geir K. Hansen, Fredrik Svalestuen , Ola Lædre
-       Norwegian contractors’ professional ethics and outward ethical credibility – the case of ethical framework, Atle Engebø, Ola Lædre, Daniel A. Danielsen Jardar Lohne
-       What are the practical tools for planning and managing time in projects? – A study in Norwegian organizations, Anandasivakumar Ekambar, Trine Marie Stene, Agnar Johansen, Einar Michelsen
-       Experiences with Interstitial Space in Norwegian Hospitals, Maiken Veium Schatveta, Marit Støre-Valen, Jardar Lohne
-       Bridging strategic quality assurance (QA) regime with operational initiatives for better project decisions, Alemu Moges Belay, Ole Jonny Klakegg, Olav Torp
- 13th IRNOP conference, med undertittel ”The Modern Project: Mindsets, Toolsets, and Theoretical Frameworks”, ble arrangert 12.-14. juni i Boston, også her med flere bidrag fra Norge:
-       Muller, Sankaran, Drouin, Vaagaasar, Bekker & Jain: A theory framework for balancing vertical and horizontal leadership in projects
-       Drouin, Muller, Sankaran, Vaagaasar, Nikolova & Jain: Balanced leadership in projects: The concept of socio-cognitive space to support the building of organizational capabilities. The “Project Hat”
-       Schoper, Wald, Ingason & Fridgeirsson: Projectification in Western economies: A comparative study of Germany, Norway, and Iceland
-       Gro Holst Volden, Bjørn Andersen: The hierarchy of public project governance schemes: An empirical study of principles and practices in Norwegian ministries and agencies
-       Kimiyoshi Oshikoji & Bjørn Andersen: Aggregating project level performance data into organization and industry insight

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

- På styremøtet 7. juni ble det vedtatt en rekke endringer i Prosjekt Norges strategi og virkemidler for implementering av denne. Vi kommer tilbake med fyldigere informasjon om dette senere i høst, men ett moment er at Prosjekt Norge skal arbeide aktivt for å etablere samarbeid med andre klynger/organisasjoner som dekker prosjektorienterte bransjer. Til dette ønsker vi svært gjerne innspill om relevante, mulige samarbeidspartnere. Det er allerede etablert kontakt med Green Petroleum Cluster (GPC) for å diskutere mulig samarbeid.
- Den nye organisasjonen i Bane NOR begynner å sette seg, dermed er det gjort endringer i styrerepresentasjonen i Prosjekt Norge. Birger Steffensen, leder for Økonomi og Styring i Utbygging, er nytt styremedlem, mens Ruth Tuven fortsetter som vararepresentant