Fikk du ikke tid til å delta på konferansen Prosjekt 2017?

Bildet over viser H. Syse som trollbinder en full sal på Prosjekt 2017! (foto: Tommy Larsen)

Eller var du deltager og venter spent på presentasjonene for videre lesing?

Fortvil ikke, her er presentasjonene: Presentasjoner Prosjekt 2017

Neste års prosjektkonferanse Prosjekt 2018 avholdes på, Meet, (tidligere UBC) Ullevaal Stadion, onsdag 07.11.2018.

Videre er de kommende års prosjektkonferansedatoer lagt ut. Som den observante leser vil se, er det onsdag i UKE 45 hvert år som er fastsatt for prosjektkonferansen til Prosjekt Norge.

2019 - 06.11
2020 - 04.11
2021 - 10.11
2022 - 09.11


Vinner av Årets Prosjekt 2017 er T2-prosjektet, Avinor Lufthavn Oslo.

Assisterende senterleder i Prosjekt Norge, Anne-Live Vaagaasar, deler ut prisen til T2-prosjektet, Avinor Oslo Lufthavn, her representert ved Thorgeir Landevaag.

T2-prosjektet har vært et omfattende og svært komplekst prosjekt. Det ble levert før tid, under budsjett, med gode løsninger og høy kvalitet, gode HMS-prestasjoner (H-verdi på 2,8, gjennomsnitt for bransjen i byggeperioden ca 7,5) og sertifisert i BREEAM til Excellent. Det som virkelig gjør at T2-prosjektet skiller seg ut er at man har klart å gjennomføre dette krevende prosjektet tett inntil både flyplass og jernbane i full operativ drift med kontinuerlig vekst i passasjertrafikken i byggeperioden. Risikoen for driftsforstyrrelser har vært høy da det er utført omfattende fysiske og IT-relaterte inngrep i infrastruktur, sikkerhetsanlegg og bygg og anlegg i eksisterende terminal og flyside.

Prosjektet er imidlertid utført uten alvorlige hendelser som har forstyrret driften eller medført skade på passasjerer, flyplassansatte eller fly, tog og materiell som brukes av driften. Det har i tillegg vært innovativt på flere områder; tatt i bruk BIM fra starten av prosjektet (i 2009) i et omfang som ikke før var gjort og som har bidratt til å utfordre teknologileverandørene i utvikling av programvare samt at bruk av snølagring til kjøling av bygg om sommeren. Det har vært stort fokus på sluttfasen allerede fra tidlig i prosjektet og lagt inn i alle kontrakter hvilket ansvar prosjektledelse, entreprenører og drift har ift test/oppstart, noe som er uvanlig, og som har resultert i en godt forberedt driftsorganisasjon og lite trøbbel i oppstartfasen. Sammenlignet med andre tilsvarende flyplassprosjekter andre steder i verden har oppstarten av T2 vært forbilledlig. Det har levert en flyplass i verdensklasse og bidrar til å markedsføre norsk kompetanse på utforming av flyplasser internasjonalt.

Prosjekt Norge gratulerer prosjekteier og utførere med godt gjennomført prosjekt.

Assisterende senterleder i Prosjekt Norge, Anne-Live Vaagaasar, deler ut prisen til T2-prosjektet, Avinor Oslo Lufthavn, her representert ved Thorgeir Landevaag. (foto: Tommy Larsen)

 

 

 


Nytt sykehus i Stavanger - SKARPE er med!

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, knappe 4 km sør for dagens sykehus på Våland.
Skarpe (partner i Prosjekt Norge) har vært representert i prosjektorganisasjonen SUS2023 siden starten av forprosjektfasen.

Les mer om sykehusprosjektet her


Fagklynge Energi arrangerte frokostseminar

Prosjekt Norge arrangerte i samarbeid med Green Petroleum Cluster frokostmøte på NTNU campus 5.12.17. Det møtte frem nærmere 30 deltagere og agendaen var:

• Full gass fremover – i Europa? Professor Johan Einar Hustad, Direktør i NTNU Energy
• Hvilke muligheter og framtidsutsikter gir digitaliseringen? Roy Ruså, Direktør teknologi i Petoro AS
• Hvordan kan leverandørindustrien bidra til en mer miljøvennlig utvikling? Professor Sigbjørn Sangesland, NTNU Institutt for geovitenskap og petroleum
• Næringsklynger bidrar til omstilling og innovasjon i petroleumsnæringen. GPC
• Veien videre og oppsummering. Prosjekt Norge, Bjørn Andersen/Jan Alexander Langlo

Presentasjonene ser dere lagt ut her:

1. Hustad_ProsjektNorge_Frokostmøte full gass fremover 05122017 (lagt som pdf.fil)
2. Høvik_Næringsklynger bidrar til omstilling og innovasjon i petroleumsnæringen
3. Ruså_Hvilke muligheter og framtidsutsikter gir digitaliseringen!-1
4. Sangesland_Frokostseminar, rev. 5

Prosjekt Norge vil følge opp arbeidet i fagklyngen med flere ulike arrangementer utover vinteren.


Velkommen til sluttseminar for forskningsprosjektet INPRO

Sluttseminar INPRO - Integrert Metodikk for Prosjekteringsledelse

For fire år siden startet forsknings- og utviklingsprosjektet «INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse». Veidekke som prosjektleder har samarbeidet med industripartnerne Cowi, Nymo og Ulstein Group, samt forskningsmiljøer ved NTNU og UiA. Nå inviterer prosjektdeltakerne til sluttseminar sammen med LC-NO, for å dele sin kunnskap og erfaring fra NFR BIA-prosjektet. Seminaret tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

• Hvis prosjektering er en kreativ og lærende prosess - hvilke prinsipper og metoder trenger vi for å lede denne prosessen?
• Hva må til for å bedre kommunikasjonen mellom prosjekteringen og produksjonen?
• Involverende planlegging (Last Planner) i prosjektering - fungerer det i praksis?
• Hvordan er vi forskjellig/like og hva kan vi lære av det – prosjektering/engineering i tre ulike bransjer (offshore, skipsbygging, bygg- og anlegg)?

Vi håper du vil delta på seminaret og diskutere disse spørsmålene sammen med oss!


Egil Skavang tar over roret i BAE-programmet, 21.november 2017

Frå venstre mot høgre: Egil Skavang, Trond Bølviken, Anita Moum og Lars Kristian Hoberg. (foto: Ole Jonny Klakegg)

Bildet viser Egil Skavang. (foto: Ole Jonny Klakegg)

23 november, 2017

Tysdag 21. november var det møte i styringsgruppa for BAE-programmet, tett etterfulgt av partnermøte («generalforsamling») med val av nye medlemmer i styringsgruppa. Trond Bølviken, Veidekke, har leia styringsgruppa i BAE-programmet sidan starten i 2014 og valde no å tre ut av styret. Trond har hatt ei stø hand på rattet og har gjort BAE-programmet til ein stor suksess i dei fire første åra sidan det vart etablert. Den viktigaste saka i denne perioden, ut over det å få programmet opp å stå og gjennomføre dei første FoU-prosjekta, har vore utvikling av strategien for programmet. Dette arbeidet toppa seg sommaren 2017 med møter med Kunnskapsministeren og ei rekkje innspel frå BAE-næringa til oppdateringa av Strategien for forsking og høgre utdanning. Programmet er no vel etablert og i godt gjenge.

Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge, overtek roret og skal føre skuta vidare inn i ei ny spennande fase. Sett frå BAE-programmet sin ståstad er utviklinga i strategien for Prosjekt Norge som vart nyutvikla i 2017 eit stort steg i rett retning. No skal det bli fart på læringa på tvers av ulike næringar – og BAE-programmet står klar til å delta aktivt i dette. Egil Skavang tok over som leiar av styringsgruppa i partnermøtet og ser fram til det første styringsgruppemøtet på nyåret med fleire nye medlemmer.

I partnermøtet tok BAE-programmet også avskjed med to av kontinuitetsbærarane frå den første fasen av programmet. Anita Moum, Sintef Byggforsk, takka av etter å først å ha vore heilt sentral i arbeidet med å etablere programmet alt før det vart ein realitet. Anita var også programleiar dei første to åra og har vore med i styringsgruppa dei siste to åra. Lars Kristian Hoberg har representert Statsbygg i alleFrå venstre mot høgre: Egil Skavang, Trond Bølviken, Anita Moum og Lars Kristian Hoberg. dei fire åra programmet har eksistert. Han har delt av si breie erfaring og innsikt frå både olje og gass, bygg og anlegg, ikkje minst store komplekse prosjekt.

BAE-programmet er takksam for innsatsen til Trond, Anita og Lars. Vi ser også fram til å bli kjent med dei nye medlemmene i styringsgruppa som kjem til neste år. Utskiftingane er resultat av bevisst balanse mellom kontinuitet og fornying. Egil vil stå som garantist for kombinasjonen kontinuitet og framoverlent haldning i tida framover.


Pris til nyutdannet sivilingeniør, Nina Eklo Kjesbu!

Bilde viser Nina Eklo Kjesbu (foto: Fanny Ayache)

Nina Kjesbu har i sin masteroppgave vist hvordan sviktende kontroll med materialverdikjeden – mer spesifikt stålkvaliteter – kan utgjøre en alvorlig trussel mot Norske prosjekter. Arbeidet er gjennomført innenfor rammene av forskningsprosjektet «Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring», som er støttet av Prosjekt Norge.

Les mer på bygg.no her! (Roper varsku om falske byggematerialer på norske byggeplasser, 08.011.2017)

Hvis du vil vite mer om selve forskningsprosjektet, leser du her.