BAE-næringen består av mange aktører med til dels motstridende interesser. Verdiskapingen skjer gjennom prosjektorganisering, og det er fragmentering mellom både fag og faser i byggeprosessen.

«Fagspesialister samarbeider gjennom transaksjonsbaserte kontrakter, og varierende samarbeidskonstellasjoner gjør at kompetanseoverføringen bremses. Det er nettopp disse integrasjonsutfordringene som gjør at vi ser lite effekt av innovasjon i organisasjon og prosess, mener Klakegg.

Han mener nøkkelen ligger i å tenke prosess og hvordan vi kan endre måten vi samarbeider på. Her står forskning på hvordan man håndterer informasjonsflyten, og ikke minst kommunikasjonen mellom forskningsmiljøene og næringen, særlig sentralt.»

Les hele innlegget på hjemmesiden til Construction City.