18 forskere fra alle nordiske land (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island) deltok aktivt i workshop om «Procurement research in construction» sist mandag og tirsdag.

Procurement er i denne sammenhengen et vidt begrep som inkluderer deler av governance/eierstyring, anskaffelser/innkjøp og kontrahering/kontrakt. Formålet var å styrke det nordiske samarbeidet og utvikle potensielle nye FoU-initiativ. Det ble arbeidet konkret med tre ulike skisser som kan bli fremtidige søknader.

Workshopen ble støttet av BAE-programmet og inngår i arbeidet frem mot en SFI-søknad om digital og innovativ byggeprosess.