BAE-programmet hadde workshop SFI 15. mai på Meet Ullevål i samarbeid med konferansen Bygg4.0.

Arrangementet, både konferansedelen og workshopen, var svært vellykka. 37 engasjerte deltakarar bidro til å identifisere dei store forskningsspørsmålas for eit framtidig SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon). Spørsmåla som kom fram kan kort beskrivast slik:

·         Digitale hjelpemidler: Kvifor klarar vi ikkje implementere det vi alt har?

·         Disruptiv infrastruktur: Korleis må grensesnittet mellom menneske og teknikk vere?

·         Digital forståing: Korleis samarbeide innafor eit digitalt rammeverk?

·         Små og store aktørar i fragmentert næring: Korleis motivere til naudsynt investering?

·         Plattform for deling: Korleis få opna datatilfangsten for forsking?

Ideane spenner frå menneske, via prosess til teknologi. Masse å ta tak i for eit SFI. Materialet som var utvikla i workshopen blir med inn i vidare utvikling av søknad.