foto av Jon Lereim
slide om forstudierapport om beste beslutninger og betydning av digitalisering i prosjektgjennomgang

Figur 1 ISO 21500 «Guidance on Project Management»

Digitalisering endrer måten prosjekter planlegges og gjennomføres på. Det gjelder for alle prosjektprosessene, produksjonsprosessene, støtteprosessene og ledelsesprosessene

Denne lille forstudien er en innledende kartlegging hvordan digitalisering, herunder Big Data, maskin-læring, robotisering i produksjon og for tilstandskontroll, AI og sensorteknologi kan påvirke de sentrale arbeidsprosessene, beslutningsprosessene og rolle til sentrale beslutningstagere både finansielt og for verdiskapning samt for kvalitet, presisjon og pålitelighet på gjennomføringen.

 

Overordnet formål med undersøkelsen:
Overordnet formål med forprosjektet er å bidra til å kartlegge omfang og betydning av digitalisering for prosjektgjennomføring og hvorvidt det bidrar til bedre og mer evidensbaserte beslutninger og høyere presisjonsnivå i prosjektgjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser ved blant annet nyttiggjørelese av digitaliserte prediktive og preskriptive analysemetodikker.

ISO 21500, Guidance on Project Management, er brukt som integrert referanseramme for denne forenklede forundersøkelsen. Den overordnede modellen er vist i Figur 1. Veilederen er generisk og relevant for alle typer prosjekter.

Forprosjektrapporten er utarbeidet for Prosjekt Norge av Prodekan for Energy Management ved Handelshøyskolen BI, Jon Lereim, og er en innledende kartlegging og refleksjon rundt betydning av digitalisering for beslutninger og prosjektgjennomføring.