Bransjeklynge Energi, Scandic Byporten, Oslo 27.9.2018

HENSIKT MED SEMINARET
  • Dele erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer når det gjelder gjennomføringsmodeller for store investeringsprosjekter
  • Prosjekt Norge etablerer en bransjeklynge for energi, som skal fokusere på prosess og gjennomføring av investeringsprosjekter.
  • Seminaret er en åpen invitasjon til eksisterende og potensielle partnere i Prosjekt Norge til å bli med i den nye bransjeklyngen.
HVA ER BRANSJEKLYNE ENERGI?
  • En av tre bransjeklynger under Prosjekt Norge
  • Favner sektorene olje og gass, tradisjonelle kraftprodusenter og –distributører, andre infrastruktureiere og utbyggere, samt produsenter innen fornybar energi og energiforbrukere.
  • Dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, prosjekteierskap, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, samt identifisere nye muligheter til å forbedre disse prosessene
    • Gjennomføre aktiviteter for kunnskapsdeling og læring
    • Initiere og gjennomføre forskningsprosjekter