Bygg- og miljødagen (BM-dagen) er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU. BM-dagen arrangeres hver høst, den første tirsdagen i november

Her inviteres det til aktuelle faglige og politiske innlegg fra sentrale aktører innen byggfaget som skal ha interesse både for medlemmer av Næringslivsringen, studenter og ansatte ved NTNU. Samtidig får bedriftene tilgang til standplasser hvor de kan presentere sin bedrift og komme i direkte kontakt med studentene.

Overskuddet fra messearrangementet går uavkortet til finansiering av byggstudentenes hovedekskursjon i 3. klasse, og planlegging og gjennomføring av arrangementet gjøres som frivillig arbeid av studentene.

Les mer på BM-dagens hjemmeside.

 

Kilde og foto: BM-dagen
BM-styret. Fra venstre: Pernille Munkvold (Dagarrangementansvarlig), Marie Sibbern (PR- og markedsføringsansvarlig), Kimmi Thi Tran (Bedriftsansvarlig), Karoline Grande (Leder), Mari Mæhlum (Nestleder), Maria Færstad Sæbø (Økonomiansvarlig) og Martin Dovland (Kveldsarrangementansvarlig).