Prosjekt Norge arrangerer møte om Lean Byggeprosess i Tromsø 6. juni.

Lean er et tankesett og en samling prinsipper for hvordan man planlegger og styrer ulike typer produksjon. Fra å ha oppstått i produksjonsindustri, først i bilproduksjon, ble lean tilpasset bruk i prosjekter, spesielt byggeprosjekter. Fortsatt er ikke lean veldig utbredt i norske prosjekter, men flere og flere byggherrer og entreprenører har startet eksperimentering med metodene og interessen er økende. Dette er en CoP som kretser rundt ulike tema under en noe bred overskrift «lean byggeprosess». Det betyr at også lean prosjektering, kultur for kontinuerlig forbedring, osv. tas opp, selv om tittelen henspeiler på selve byggeprosessen. Den er egnet for både virksomheter som har tatt i bruk lean og de som vurderer dette og har som mål å være en arena der erfaringer med bruk av lean kan deles.
Programmet blir slik:

  • Jens Solvang, Consto orienterer om prosjektet og bruk av lean
  • Hege Andersen, UNN orienterer om bruk av lean i UNN
  • Lunch
  • Diskusjon/erfaringsdeling blant deltakerne
  • Befaring på det ferdige bygget

Tilbudet var forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge. Det er nå åpnet for alle interesserte.

Påmelding: wenche.langholm@ntnu.no