7. juni var Avinor vertskap for CoP-møte med tema prosjektkontor eller prosjektstøttesenter. Rundt 20 personer fra en rekke selskaper hadde møtt opp for å dele erfaringer.

Det var forberedte presentasjoner fra Avinor, Sweco, Statsbygg og Statnett, mens flere andre orienterte muntlig om sine erfaringer. Denne typen sentralisert kompetansesenter for prosjekthåndtering er det mange som har implementert eller vurderer å implementere, men de er både organisert noe ulikt og tillagt litt forskjellige funksjoner. Dette ga opphav til mange interessante diskusjoner.

Et stadig tilbakevendende tema dukket også opp, om hvordan man legger til rette for erfaringsoverføring/-læring, både mellom prosjekter generelt og ikke minst fra prosjekter som prøver ut nye metoder. Dette ble det ikke tid til å snakke om, så det vil arrangeres nytt CoP-møte på tidlighøsten, men dette som primærtema.