En Workshop-preget samling med følgende innhold:

  • Innledning om BI av Jan Terje Karlsen
  • Laksefiske og PRINCE2 av Tore Aalberg
  • Et typisk Statnett-prosjekt av Kristian Størseth
    • Diskusjon om forskjellige tema med utgangspunkt i prosjektet og deltakernes erfaringer.
    • Aspekter ved mål, bruk av fasemodeller og inndelinger – og milepæler.

Det var bred enighet om å fortsette med den denne arbeidsmåten, med nye case/bedrifter fremover.