Tid: Torsdag 13. juni kl 11:30 - 15:00

Sted: BI, Nydalen, Oslo

Jan Terje Karlsen og Tore Allberg står som vertskap.

  • Basert på innspillrunden sist blir  programmet mer workshopinspirert. Vi kommer til å ta for oss et reelt prosjektcase og bearbeide forskjellige planleggingsaspekter ved dette.
  • PRINCE2 standarden har en rekke interessante aspekter som går på planlegging, og vi legger inn en kort orientering også om dette.

Dersom du ønsker å slutte deg til denne CoP-en, ta kontakt med Tore Aalberg.


Godt oppmøte og gode innlegg på COP-prosjektstyring på forrige møte den 28.03 hos Equinor på Fornebu

Mange gode innspill på videre framdrift.

  • Jasmina Sivertsen «Tidlig planlegging av prosjekter»
  • Helge Dahl Jørgensen «Digitalisering i Norge»
  • Robert Skaar  «Standardisering av planlegging – ILAP»