Møtet gjennomføres 6. desember 1200-1500 hos Avinor på Oslo lufthavn, T2-kontoret.

Tore Aalberg har som vanlig innledning.

Runar Botten vil holde innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering på framdrift fra entreprenører.

Peter Moberg vil holde innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer (SRA og UA). Peter vil også ta oss med på en demonstrasjon av Remote Towers i Flysikring sitt demorom i samme bygning.

 

Er du interessert høre mer om denne COP-en, ta kontakt med Anne Live Vaagaasar.