Avholdes den 28 mars hos Equinor i Oslo.

Tore Aalberg leder som vanlig.

Jasmina Sivertsen og Robert Skaar har tatt på seg å vertskap, og vil også stå for innlegg.

Følg med for detaljert program.