COP-prosjektstyring hadde sitt tredje møte på T-2 kontoret på Gardermoen. Gjennom presentasjonsrunden kom det fram at deltakerne i COP-en representerer bedrifter som står for en betydelig del den samlede årsomsetningen i prosjekter i Norge på 550 milliarder, og som sådan har stor tyngde.

Peter Moberg holdt innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer. Runar Botten holdt innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering. Det var 14 interesserte deltakere, og tiden gikk som vanlig fort.

 Neste samling blir 1. kvartal 2019. Tema er foreløpig tenkt i retning standardisering av prosjektplanlegging og ILAP (Integrated Life cycle Asset Planning).