Richard Sørlie Stake ved Nye Veier AS tar vertskapet og får med seg  Vidar Stormark, utbyggingssjef på E39 Mandal øst.

Vi tar en aktiv diskusjon av fagtema som vi gjorde på BI sist.

Dato er satt til 31. oktober, 1130-1500 som vanlig. Møtet blir i hos StartupLab, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Påmelding/avmelding og spørsmål sendes Tore Aalberg.