Mandag fikk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overlevert de tre første Bygg21-rapportene med forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren.

Dermed har halvparten av de seks arbeidsgruppene levert sine rapporter – de neste tre rapportene blir overlevert neste år.

Det er tre bredt sammensatte grupper med folk i og rundt byggenæringen som har utformet disse rapportene – et arbeid som er gjort på oppdrag fra Bygg21.

De tre rapportene har fått navnene:
* En god start – beste praksis for plan og byggeprosesser
* Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling
* Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka

Ni råd
Monica Mæland fikk overlevert ni konkrete forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren. De tre gruppene har i sitt arbeid jobbet grundig med å analysere beste praksis og finne fram til konkrete tiltak som vil forbedre bygge- og eiendomssektoren. Les mer i bygg.no