Eventverksted med Trondheim kommune, KS, Campus-programmet, Bygg21, DiBK, Kartverket m.fl gjekk av stabelen på Digs Open Space 29. mai.  Inspirasjonsforedrag frå representantar frå gründermiljøet ved WorkWork gav inspirasjon til nye tankar og engasjement. Samlinga hadde gode diskusjonar som resulterte i fem konkrete prosjektidear som vil bli utvikla til samarbeidsprosjekt i tida framover:

•       Datafangst og sikkerhet

•       Demoprosjekt for kunnskap

•       Medvirkning og endringsholdning

•       Demoprosjekt detaljplanprosess

•       Formidling av planinformasjon

Workshopen hadde sammenheng med arbeidet for å tilrettelegge for SFI søknad Digital og innovativ byggeprosess.