Hvordan kan vi bruke designdrevet innovasjon til å sammen komme riktig ut fra hoppkanten?

I webinar 2 i serien Digitalisering av BAE-næringen, i samarbeid med Devoteam og buildingSMART, hadde vi gleden av å høre Marianne Stokke fortelle om hvordan vi må legge om kursen og jobbe dobbelt så raskt for å skape nødvendige endringer som kommer næringen, sluttbrukeren og samfunnet tilgode. Marianne presenterte metoder og eksempler på å få til endring.

Det var stor oppslutning om webinaret.  Dette var veldig interessant og tiden gikk altfor fort, men du finner lenker til opptak og presentasjon i neste rute.

Lenker:


Marianne Stokke, Design director fra Manyone. Marianne har faglig ansvar for tjenesteutvikling i Manyone Oslo. Hun har over 20 års erfaring med designdrevet innovasjon fra offentlig og privat sektor.