Marte Pettersen Buvik, forsker ved SINTEF Digital, Gruppe for organisasjon og produksjonsledelse vil forsvare sin avhandling i Disputasrommet, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Full tittel på avhandlingen er: The significance of trust in project teams: Exploring context-dependent antecedents and consequences of trust in a project team setting

Dato: 15.10.2019

Prøveforelesning: kl 10:15

Disputas:              kl 13:15

Komitéen er som følger:

Professor Sandra Schruijer, Utrecht University, Utrecht
Professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School, Oslo
Associate Professor Jonas Vaag, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Trondheim.