forside av Flobal Collaborative Research Projects

Trondheim 12. februar 2020: Knut Robert Fossum har til forsvar for graden PhD ved NTNU, Instituttt for maskinteknikkk og produksjon (MTP),  forsvart sin avhandling

«Global Collaborative Research Projects – Exploring scenario development»

Hovedveileder har vært Prosjekt Norges senterleder; professor Bjørn Andersen. Les mer på LinkedIN.