Disputasen vil bli holdt i EL2, Gløshaugen, 05.04.19 kl. 13:15.

Tittel på avhandlingen:

«Value Creation as a means to success – Creating value for owners and users in construction projects»

Prøveforelesningen vil bli holdt i EL2, Gløshaugen, 05.04.19 kl. 10:15 over oppgitt tema:

«Automated approaches towards performance measurement in construction».

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Olav Torp, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveiledere har vært professor Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og miljøteknikk, og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Byggforsk.

Les mer her