Tittel på avhandlingen:  Early Contractor Involvement (ECI) Approaches for Public Project Owners  

Prøveforelsening: Historical development of procurement strategies for construction projects in Norway – lessons learned

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Ola Lædre, institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveileder har vært professor Herman Glenn Ballard, Institutt for bygg- og miljøteknikk.

Les mer her