Gro Holst Volden forsvarte sin doktorgrad ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for bygg- og miljøteknikk, med avhandlingen:
«Up-Front Governance of Major Public Investment Projects» den 25.11.19.

Summary Avhandling Gro H Volden 25-11-2019