Yousef Zidane ved Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU, har i dag forsvart sin avhandling: «Need for Speed» – Insights into the Concept of Time in Managing Large-Scale Projects.

Arbeidet er utført ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bassam Hussein, MTP.  Medveileder har vært professor Bjørn Andersen, MTP og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og Samfunn.