BI-professor Ragnhild Kvålshuagen har undersøkt hvordan samarbeidet har gått mellom Statens vegvesen og Skanska i Valdres i forbindelse med prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Valdres.

Vegvesenet og Skanska har lykkes med å løse praktiske utfordringer i planleggingen av vegprosjektet sammen. De har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide, sier BI-professor Ragnhild Kvålshaugen.

Se saken på vegnett.no og Bygg.no.

Her kan du lese mer om  SAMHANDLING OG PROSESSLEDELSE, et forskningsprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen, region Øst, finansiert av BAE-programmet, Prosjekt Norge.