Kortversjon:

  • Tilbakeblikk på hvordan forskning som på et tidspunkt var “hårete” nybrottsarbeid etter hvert er blitt til etablert praksis i virksomhetene.
  • Håndtering av prosjekter med et krevende interessentbilde, i 3 varianter
  • AI/maskinlæring
  • OPM
  • Tilbud om nettbasert verktøy
  • Vi ser fremover mot nye forsknings-initiativ.

Program og påmelding:

Partnerforum 01/20 – NB! Dette er dessverre utsatt inntil videre pga den usikre situasjonen i forhold til Corona-viruset!