Rapporten inneholder veiledning i bruk av en tidligfaseindikator i bygg- og anleggsnæringen og sjekklister

Tidligfaseindikatoren gir et mål på hvor modent et prosjekt er i tidlige prosjektfaser med hensyn til å ha kontroll på farekilder i produksjonsfasen. Hensikten med indikatoren er å gi støtte til beslutninger i tidlige prosjektfaser for å redusere ulykkesrisiko i produksjonsfasen ved og gi tidlige signaler om forventet mangelfull kontroll på farekilder. Indikatoren baseres på bruk av sjekklister som presenteres i rapporten. Metodikk og sjekklister er utviklet, testet og reviderte i perioden 2016-21 i prosjektet «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen». Prosjektet har vært finansiert av Prosjekt Norge og RVO-fondet

Rapporten kan lastes ned her: Tidligfase sikkerhetsindikator for BAE – Veiledning

Om hele prosjektet og alle leveransene.

KontaktEirik Albrechtsen (eirik.albrechtsen@ntnu.no)

 

Videreføring i nytt prosjekt

Som et resultat av prosjektet utviklet NTNU en prosjektidé om bruk av maskinlæring for å fremstille forutseende sikkerhetsindikatorer. Norges forskningsråd har gitt støtte til dette prosjektet «Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry” (DiSCo) som startet opp i november 2021. Mer om prosjektet her: https://www.ntnu.edu/iot/sustainable-value-creation-by-digital-predictions-of-safety-performance-in-the-construction-industry-disco-