Vil du være med, så heng på! Vi må bli kontinuerlig lærende og utviklende.  Innse at vi er forskjellige og at vi må samarbeide på tvers, i autonome og tverrfaglige team. Plattformene og systemene vi bruker må også være endringsdyktige.

Presentasjon:

slide om digital transformasjon

Dette og mye mer rakk Torbjørn Larsen fra Sopra Steria å formilde på glimrende vis i dagens Digitale DelingsArena.

Det var mange gode tilbakemeldinger å få.  Rakk du ikke å være med?  På Prosjekt Norges Youtube-kanal finner du opptaket.

Mer info om dagens innlegg finner du i HER.