Hva innebærer egentlig digital transformasjon for større prosjekter? Hvilke trusler innebærer ny teknologi og hvilke hjelpemidler har vi allerede tilgjengelig for å skape nye muligheter?

Paradoksalt nok fører økt digitalisering til større krav til samarbeid. Dette stiller større krav til ledelse, team-utvikling, endringsarbeid og nye former for prosjektstyring hvor tillit og transparens er viktige stikkord. Suksess fordrer at reelt prosjektsamarbeid starter tidlig og gjerne før prosjektet starter.

Vi takker Endre Sjøvold og Johan Arnt Vatnan for et meget godt og engasjerende webinar. Det ble understreket ved mange gode tilbakemeldinger fra de 60-70 personer som deltok.

På Prosjekt Norges youtube-kanal finner du opptaket.

foto av Sjøvold

Endre Sjøvold er tilsatt ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han er også arbeidspakkeleder i Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI). Endre har i flere tiår arbeidet med omstilling og strategiutvikling for internasjonale virksomheter og har i den forbindelsen jobbet med utvikling av både vestlige og asiatiske (Sør-Korea) lederteam siden tidlig åttitall. Gjennom systematiske studier av reelle team i mer enn tredve år har han sammen med ledende amerikanske og koreanske forskere også bidratt til ny teori (spinnteorien) innen smågruppeforskningen. Formell bakgrunn inkluderer både en Cand real og en PhD i organisasjonspsykologi. I 12 år var han også direktør for Master of Technology Management (som er et samarbeid mellom NTNU, NHH, Mit, Standford, National University of Singapore og Chalmers).

Endres forskning ved NTNU har to hovedtråder: Omstilling av virksomheter og Team- og gruppeprossesser.

foto av Vatnan

Johan Arnt Vatnan er utbyggingsdirektør i Nye Veier, del av Nye Veiers ledergruppe med ansvar for porteføljen på E18 og E6 i Trøndelag. Han har tidligere erfaring fra ledende stillinger i NCC, Helsebygg Midt-Norge med St. Olavs Hospital, Skanska, og MetierOEC ved ledelse av store investeringsprosjekter og porteføljer innen bygg, anlegg og IKT. Sentralt de siste 10-årene har vært innføring av nye gjennomføringsmodeller, digital samhandling med utvikling av BIM og AIM samt Lean construction. Formell bakgrunn er siv. Ing. NTNU med tilleggsutdannelse innen økonomi og prosjektledelse.