Anders Dysvik ved BI var førstemann ut i en seminarrekke om endringsledelse og digital transformasjon som Prosjekt Norge arrangerer høsten 2020

Det er mange meninger om hva effektiv ledelse er. Noen ganger stemmer disse personlige lederteoriene godt overens med hva forskning viser, mens andre ganger er det store gap. Dysvik gir konkrete råd om hvordan ledere kan bli mer effektive i å videreutvikle seg selv og sine ansatte, bygget på forskning og konkrete eksempler.

Dagens webinar (28.10.20) ble gjennomført i Teams.  Innlederen holdt et glitrende innlegg, noe tilbakemeldingene definitivt reflekterte.  Underveis ble følgende spørsmål stilt til deltakerne:

Hvilke erfaringer har du med ledelse som fungerer?  

Svarene ser du i ordskyen.  Det som er interessant er at svarene og fordelingen av disse reflekterer det man faktisk har funnet i forskning om temaet.

I god Prosjekt Norge-ånd deler Anders Dysvik sin kunnskap villig vekk og hans presentasjon finner du under illustrasjonen på siden.  Denne inneholder også flere nyttige lenker til videre dypdykk i temaet.

Opptaket finner du på Prosjekt Norges Youtube-kanal

 


Anders Dysvik er professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI. Han er meget anerkjent nasjonalt og internasjonalt for sin forskning på effektiv ledelse, medarbeiderstøtte og motivasjon, og er kjent som en fremragende og vittig foredragsholder.

Han underviser på en rekke av BI’s HRM-programmer og jobber tett med et stort antall virksomheter i deres utviklingsprosesser.


De neste planlagte møtene i denne serien finner du under Aktiviteter.