Gjør vi de samme feilene om og om igjen? Er det tid og rom for læring i prosjekter?

 

Bassam Hussein, førsteamanuensis ved NTNU/MTP,  er forfatteren av den nylig utgitte: «Let’s Really Learn from Projects» Målsetningen med boka er å utforske forutsetninger for prosjektlæring i prosjektbaserte organisasjoner.

Boka kombinerer en litteraturstudie og resultatene av en longitudinell (langsgående) case-studie fra olje- og gassektoren – Ivar Aasen-prosjektet. Gjennom boka får leserne en grundig gjennomgang av tidligere forskning om prosjektlæring i en strukturert og praktisk tilnærming.

Forfatteren utforsker det sirkulære forholdet mellom læring og ytelse i prosjekter og identifiserer midlene og holdningene som kreves for å støtte dette sirkulære forholdet både innenfor prosjekter og mellom prosjekter. Boka utforsker også det institusjonaliserte lærings-nivået i prosjektbaserte organisasjoner og presenterer en detaljert prosess for kartlegging av lessons-learned fra prosjekter.

De empiriske funnene er hentet fra longitudinell-case-studien og gir nyttig innsikt om læring i et komplekst og krevende miljø preget av kontinuerlige endringer, ekstremt tidspress, et mangfold av interessenter, enorm økonomisk innvirkning og markedsusikkerhet.