Innlegg i bygg.no ved Konnekt (28.04.22)

Når Klima- og miljødepartementet sjekket tempoet på grønn omstilling for 11 bransjer i norsk næringsliv i 2019 fant de ett fellestrekk: alle sektorer etterspurte økt fokus på kompetanse, i egen bransje og hos høyere utdanning og myndigheter.

Aktører som opererer innenfor samferdselsinfrastruktur, må stille seg spørsmålet: Har vi riktig og tilstrekkelig kompetanse for å lykkes med grønn omstilling? Hvor er vi gode, og hva må vi bli bedre på? Sist, men ikke minst: Bør vi gjøre noe mer for å sikre at kompetanse ikke blir en begrensende faktor i omstillingen vi står ovenfor?

Vi undersøkte disse spørsmålene sammen med samarbeidspartnere i Prosjekt Norge og nettverket Grønn anleggssektor.

Våre funn tilsier at infrastruktureiere, rådgivere og entreprenører innenfor samferdsel er generelt fornøyde med kompetansen til kandidater fra norske høyere utdanningsinstitusjoner. Det utdannes mennesker som har høy fagkunnskap, og det er helt riktig og nødvendig at fagkunnskapen er selve kjernen i formell utdanning.

Samtidig forteller aktørene at klima- og miljøutfordringene er komplekse, og at eierskapet til utfordringene er delt mellom flere fag og aktører. Stadige forbedringer av dagens løsninger og metoder er nødvendig, men ikke nødvendigvis nok til å løse de krevende og komplekse utfordringene vi står ovenfor.

Les hele artikkelen


Vi gleder oss til å treffes 2. juni på Meet Ullevaal: Morgendagen er her! Bærekraft og med prosjekter: