arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Fersk Concept-rapport: Erfaringer med totalentrepriser

20. august @ 10:05 - 10:55

Velkommen til kunnskapsdeling om totalentrpriser – åpent webinar

Med Morten Welde, Concept og Torbjørn Aass, NTNU.

Bruken av totalentreprise har økt markant det siste tiåret i statlige bygge- og anleggsprosjekter, på bekostning av utførelsesentrepriser som var enerådende tidligere. Man antar gjerne at totalentreprise gir større forutsigbarhet for tid og kostnad. I tillegg kan den ha betydning for forhold som innovasjon, kvalitet, effektivitet, omfanget av konflikter, og konkurransen i markedet.

Men, er det hold i disse antakelsene? Vi er ikke kjent med norske studier som har dokumentert virkningene av bruk av totalentrepriser i større utvalg. Valget av totalentreprise som entrepriseform bygger med andre ord på en rekke forventninger, men de faktiske erfaringene er i begrenset grad dokumentert.

Forskningsprogrammet Concept har nylig gjennomført en større studie av over 100 totalentreprisekontrakter i bygg- og anleggsbransjen. Studien har sett på hvilke erfaringer statlige byggherreorganisasjoner har gjort seg med hensyn på konkurranse, kostnadskontroll, fremdrift og andre virkninger.

Rapporten er publisert som nr. 75 i Concept-rapportserien og kan lastes ned her: https://www.ntnu.no/concept/concept-rapportserie5

Detaljer

Dato:
20. august
Tid
10:05 - 10:55