arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Hva er digital transformasjon? Ny webinarserie…

16. september 2021 @ 09:00 - 09:55

en hånd som peker på en ansikt som ser på ordene Artificial Intelligence

«Hva er digital transformasjon? Fra hvorfor til hvordan.»

Dette er første møte i en ny webinarserie som tar for seg digital transformasjon og endring i byggenæringen. I  samarbeid med DevoTeam og buildingSmart tar vi denne høsten for oss digital transformasjon med fokus på bl.a. ledelse og styring, og innovasjon og involvering av brukere.

Digitalisering står høyt på agendaen i BAE-næringen, og ny teknologi skaper nye muligheter. Samtidig står byggenæringen overfor flere utfordringer knyttet til høy kompleksitet, krav til effektivitet og kostnadsbesparelser, samt nye krav og forventinger knyttet til bærekraft og klimautfordringer.

For kunne nyttiggjøre seg av de mulighetene digitalisering og ny teknologi tilbyr, er det nødvendig å se nærmere på digital transformasjon. Digital transformasjon forstås som bruk av digital teknologi for å endre produkt- eller tjenesteporteføljen, samhandlingen med kunder og brukere, måten ansatte jobber på, hvordan organisasjonen er strukturert og hvordan virksomheten utnytter økosystemet de er en del av.

I BAE-næringen er dette spesielt knyttet til komplekse endringer i prosjektprosesser fra prosjekteierskap til gjennomføringsmodeller, lederforankring, ferdigstillelse og overlevering til drift og vedlikehold, deling av kunnskap og data, bruk av ny teknologi for digital samhandling mellom aktører, kretsløpsperspektiv er noen av forutsetningene for å skape digital transformasjon i BAE-næringen.

Gjennom webinarserien Digital transformasjon og endring i byggenæringen ser vi nærmere på viktige elementer innenfor digital transformasjon og ønsker å bidra til å forsterke gjennomføringsgraden av digitalisering innen BAE-næringen ved å utforske potensialet, drivere og utfordringer med digital transformasjon.

I det første webinaret tar vi for oss digital transformasjon som helhet, presenterer sentrale tema og hvordan man kan jobbe med dette på en god måte. Vi inviterer deltakerne til dialog rundt hvilke konkrete utfordringer og problemstillinger som er vanlige når man skal gjennom en digitaliseringsprosess og hvordan man kan ta tak i dette.

I de påfølgende webinarene går vi mer konkret til verks, og basert på innspill og tilbakemeldinger fra deltakerne ser vi nærmere på de ulike delelementene av digital transformasjon og hvordan håndtere dette på en god måte.

Forslag til titler er:

  1. 8 Steg til digital transformasjon
  2. Ledelse og styring – kritiske suksessfaktorer for digital transformasjon
  3. Vellykket innovasjon forutsetter involvering av brukere

Gi oss gjerne innspill på e-post om dette har interesse, og/eller på relaterte tema dere ønsker å få belyst videre i serien.

Følg med i arrangementskalenderen vår. Abonnenter til Prosjekt Norges nyhetsbrev vil få tilsendt invitasjon.

logo devoteam
logo buildingSMART
foto Erlend

Erlend Vestre. Senior konsulent i Devoteam Fornebu Consulting med lang erfaring fra digitalisering, virksomhetsforbedring og ledelse. Han presenterer første tema i serien: «Hva er digital transformasjon? Fra hvorfor til hvordan.»


Registrer deg for webinarlenke

Detaljer

Dato:
16. september 2021
Tid
09:00 - 09:55
Kategorier for Arrangement:
, , , ,