arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

KA Anskaffelser «Leverandørdialog – hva er lov og hva er lurt?»

15. desember 2022 @ 10:00 - 11:15

Formålet med KAen er å sette et særlig søkelys på hvordan samhandling på tvers er en nøkkel til suksess – for å få til effektive anskaffelsesprosesser som treffer best mulig. På oppdragsgiversiden er det en forutsetning for en god prosess at anskaffelsesmiljøene på den ene siden, og teknisk personell, økonomer, prosjektledere og andre som er involvert i anskaffelser på den andre siden, forstår hverandres verdener. Særlig for offentlige anskaffelser må leverandørene ha tilstrekkelig kunnskap om regelverk og prosess for å ikke spille seg ut av konkurranser.

 De kommende seansene i denne KAen er tenkt bygd opp i tråd med kronologien i en anskaffelsesprosess. Dialog med markedet er første tema ut. Dette er sentralt i fasen behovsavklaring/anskaffelsesstrategi, men er et område hvor særlig offentlige oppdragsgivere ofte har mye å gå på.

 For at anskaffelsesressursene skal kunne bidra med å gjennomføre god og treffende markedsdialog, må de ha en god nok forståelse av hva som faktisk er oppdragsgivers behov (også på teknisk plan) og hva som er viktig for oppdragsgiver.

  • Prosjektleder/teknisk personell og andre som skal involveres i dialogen må forstå hvordan regelverket setter begrensninger som må hensyntas, og ulike måter en kravspesifikasjon kan bygges opp på – hva som er lov, og hva som er lurt.
  • I skriftlig kommunikasjon må spørsmålene rigges slik at de kan brukes konkret til å utforme konkrete krav og balanserte kontraktsvilkår i konkurransen. Ved å treffe her, vil man treffe markedet bedre – og også få begrenset risikoen for vesentlige forbehold i tilbudene. I offentlige anskaffelser må man ha kjennskap til regelverket for å klare å legge opp til gode svar som konkret kan brukes iht. intensjonen.
  • For at dialogen skal få mest mulig nytteverdi for oppdragsgiver, må også leverandørene forstå formålet med dialogen – i lys av de rammer som relevant regelverk setter.

 På programmet

DFØ ved Ingrid Hanne Bjerke Kolderup, jurist, og Cecilie Blytt, seniorrådgiver

Statens Vegvesen ved John Atle Haugland, avdelingsdirektør kontrakt og marked – utbygging

Kommentarer til innleggene – diskusjon rundt temaet

Påmelding kommer.

Vi håper at denne invitasjonen blir videresendt til de rette personene i ditt selskap (både i prosjektmiljøene og anskaffelsesmiljøene), som kan ha interesse av å delta på dette i tillegg til deg selv.

 

Ta bare kontakt med Ida R. Sjøthun på telefon 476 46 133 eller epost idas@lyse.no ved spørsmål.

Detaljer

Dato:
15. desember 2022
Tid
10:00 - 11:15
Kategori for Arrangement: