arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Partnerforum blir endret til digitalt halvdagsseminar – den 3.9.

3. september 2020 @ 09:00 - 11:45

et hus med blomster foran
Osebergskipet
Champagnepaviljongen

SISTE 10.08.20: Usikkerhet i forhold smittesituasjonen fremover gjør at vi velger å utsette opplegget på Bygdøy på ubestemt tid – til det er trygt å ha slike samlinger.  Men, hold av 3 september!  «Dag 2»-programmet blir gjennomført  i Teams, kl 0900-1145. (Se program nedenfor)

Kl 1230 samme dag blir det mulighet for å delta på et digitalt informasjonsmøte i forbindelse med diskusjon av sentermodellen. Informasjon er sendt.

 

SISTE, 03.08.20: I øyeblikket råder det usikkerhet angående utviklingen av Covid-19 smittespredning, med mulig påfølgende tiltak/restriksjoner i forhold til arrangementer og reiseråd. Vi må selvfølgelig ta forbehold i forhold til dette, og vil orientere om eventuell utsettelse av arrangementet så snart situasjonen er mer klarlagt.  Hold av datoen(-e) så lenge.


Isolasjonen er over og vi vil gjerne møtes for å gjenskape de sosiale samarbeids-relasjonene og utveksle erfaringer og kunnskaper gjennom en praktisk workshop med gruppevis løsning av oppgaver innen risikostyring, kontraktstrategier, kostnadsreduksjoner, kvalitetsplaner og anskaffelses-prosesser.

Benytt en unik mulighet til å teste ut konkrete case og få umiddelbar respons og innspill på ulike måter å gjøre dette på, gjennom en faglig testarena for tilnærminger fra ulike deltagere. Erfaringer på tvers av grenser vil kunne være en naturlig forventning. Vi vil bruke case fra Statsbygg sitt prosjekt rundt Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Kombinasjonen konkrete emner, praktiske løsningsforslag og teoretisk tilnærming skal gjøre workshop-en til lærerik utviklingsarena.

 

Første dag blir det oppmøte til lunsj og workshop på Bygdøy Folkemuseum, hvor deltagerne deles inn i grupper som skal sirkulere rundt i ei utendørs løype med 5 ulike poster innenfor nevnte fagområder. Oppgavene blir lagt opp som en konkurranse med kåring av vinnergruppe og premiering. Statsbygg vil bemanne de ulike postene med personell som er involvert i de konkret oppgavene som casene utgjør. I tillegg vil Prosjekt Norge stille med vitenskapelig personale som fordeles på gruppene og får rollen som veiledere/-diskusjonspartner under oppgaveløsningen. Første dag avsluttes med middag i gjestestuene kl. 17:30

 

Andre dag (3 september): «Sted» oppdatert til TEAMS

Fagtema: Håndtering av prosjekter med et krevende interessentbilde

Vi får bl.a. høre mer om

– Kraftledningsprosjekter i bynære områder, ved Siri Revelsby, prosjektleder Hamang-Bærum-Smestad, Statnett

– Nytt regjeringskvartal, inkl. Y-blokka, ved Knut Jørgensen, prosjektdirektør Nytt Regjeringskvartal, Statsbygg

– Erfaringer fra Norges første forsøk med interkommunal kommunedelplan, Nye veiers E18 Dørdal – Grimstad ved Lone Sletbakk Ramstad, forskningsleder, SINTEF Digital

Vi avslutter kl 11:45

kl 12:30-13:30, blir det anledning til å delta i et dialogmøte om alternativer til dagens sentermodell.

(Se tilsendt e-post av 26.06.)

 

Invitasjon til Partnerforum

Kun for partnere.

Detaljer

Dato:
3. september 2020
Tid
09:00 - 11:45
Kategorier for Arrangement:
,