arrangementer

  1. Arrangementer
  2. Digitalisering

Velg visning

Arrangement Views Navigation

Today

Digitalisering – med BuidlingSMART og Prosjekt Norge

Digitalt møte

Hvilken kunnskap har bransjen? Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering? Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?
Prosjekt Norge og BuildlingSMART.
Innledere: Rune Døssland, Skarpe, Anett Andreassen, Statsbygg og Tale Skjølsvik, Oslo Met.

Andre arrangement- Standard Norge. Hva skjer med ISO19650-standardene for informasjonsledelse….?

Hva skjer med ISO19650-standardene for informasjonsledelse?
"Standard Norge: BIM og digitalisering i byggenæringen - ISO19650"
Erfaringer fra EVU-kurset til NTNU innen anvendelser av ISO 19650, avdekker konkrete behov for FoU-prosjekter innen digitalisering

Det er nesten ett år siden KA Digital samhandling arrangerte et webinar om ISO 19650 standardene for informasjonsledelse (05.05.2020). Torsdag 29. april kl. 08:30 – 10:30 følger Standard Norge opp med et nytt webinar. Vi oppfordrer alle som har interesse for digitalisering om å delta.

Eilif Hjelseth, leder for KA Digital samhandling, vil holde en presentasjon om utviklingen av standardene – og veien videre.

Påmelding hos Standard Norge.

Hva er digital transformasjon? Ny webinarserie…

Digitalt møte

"Hva er digital transformasjon? Fra hvorfor til hvordan."
Dette er første møte i en ny webinarserie som tar for seg digital transformasjon og endring i byggenæringen. I  samarbeid med DevoTeam og buildingSmart tar vi denne høsten for oss digital transformasjon med fokus på bl.a. ledelse og styring, og innovasjon og involvering av brukere.

KA Digital samhandling: Hvorfor er ikke beste praksis god nok til en vellykket digitalisering?

Digitalt møte

Når over 75% av digitaliseringsprosjektene mislykkes, er ikke «Beste praksis» godt nok. Med Eilif Hjelseth og John Birger Westad.
Selv om mange planlegger bra – og gjennomfører dette på en god måte, så er ikke dette nok for å lykkes. I dette webinaret fokuserer vi på faktorer som undervurderes eller glemmes. Webinaret er dialogbasert – og starter og avsluttes med spørsmål fra deltakerne.