Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Nytt Vann 2040 Tertialmøte 3

Oslo Met Pilestredet 35

Innbydelse er sendt. Kan du ikk delta, vær snill å gi beskjed til Tom Baade-Mathisen. Mobil: 45401206

Concept Webinar

Mer info kommer Sannsynlig varighet 10:35 - 11:25

Jubileum med Prosjektledelse-programmet ved NTNU

Britannia Dronningens gate 5,Trondheim

1.november 2023 arrangerer Fagprogrammet i prosjektledelse i samarbeid med Prosjekt Norge mini-konferansen Executive Project Forum på Britannia Hotell i Trondheim. […]

Næringslivsringen: BM-dagen 2023

NTNU Trondheim, Realfagsbygget Realfagsbygget, Høyskoleringen,Trondheim

Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom studenter, næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Det største enkeltarrangementet for rekruttering […]