Prosjekt Norge arrangerte i samarbeid med Green Petroleum Cluster frokostmøte på NTNU campus 5.12.17. Det møtte frem nærmere 30 deltagere og agendaen var:

• Full gass fremover – i Europa? Professor Johan Einar Hustad, Direktør i NTNU Energy
• Hvilke muligheter og framtidsutsikter gir digitaliseringen? Roy Ruså, Direktør teknologi i Petoro AS
• Hvordan kan leverandørindustrien bidra til en mer miljøvennlig utvikling? Professor Sigbjørn Sangesland, NTNU Institutt for geovitenskap og petroleum
• Næringsklynger bidrar til omstilling og innovasjon i petroleumsnæringen. GPC
• Veien videre og oppsummering. Prosjekt Norge, Bjørn Andersen/Jan Alexander Langlo

Presentasjonene ser dere lagt ut her:

1. Hustad_ProsjektNorge_Frokostmøte full gass fremover 05122017 (lagt som pdf.fil)
2. Høvik_Næringsklynger bidrar til omstilling og innovasjon i petroleumsnæringen
3. Ruså_Hvilke muligheter og framtidsutsikter gir digitaliseringen!-1
4. Sangesland_Frokostseminar, rev. 5

Prosjekt Norge vil følge opp arbeidet i fagklyngen med flere ulike arrangementer utover vinteren.