Kunnskapsarenaen er etablert og vi inviterer med dette til seminar hos HENT Entreprenør AS, Fornebu.

Torsdag 05. september 2019, 0800-1400

HENT AS, Fornebu

Oksenøyveien 10, Lysaker

 Påmelding

Dette blir det tredje seminaret i rekken, og vi har spennende foredrag på agendaen, se vedlagt agenda og informasjonsskriv.

FERDIG! Styret presenterer status og arbeidet videre

 Andreas Wraa, ITB ansvarlig, HENT AS

Andreas er ITB ansvarlig med VVS-teknisk bakgrunn. Han besitter rollen som ITB ansvarlig på Munchmuseet og vil dele sine erfaringer med implementering og bruk av systematisk ferdigstillelse i dette prosjektet.

Øivind Ensrud, ITB-ansvarlig og systemansvarlig, HENT AS

Øivind Ensrud er ITB-ansvarlig og er systemansvarlig for ITB avdelingen i HENT.
Øivind skal dele  våre erfaringer om arbeidsmetodikk og bruk av NS 6450 på Bekkestua skole.

Gunnlaugur Trausti Vignisson Teamleder ITB ansvarlig, HENT AS

Gunnlaugur er Teamleder for ITB ansvarlig i HENT. Gunnlaugur vil dele hvilken erfaringer HENT har gjort ved å etablere rollen ITB i HENT. Kravet til Systematisk Ferdigstillelse har økt i byggenæringen og HENT har valgt å etablere teknisk avdeling med egne ITB ansvarlige for å møte behovet HENT har for å ivareta sine kunder.

Vi ser fram til å møte dere!

På vegne av styret, Ferdig!

Mvh.

STIAN GARMANN OESTREICH
Prosjektledelse
Gruppeleder byggeledelse

(+47) 90 22 10 30 | stian.garmann.oestreich@multiconsult.no
www.multiconsult.no